4/06/2012

Nieistniejące pałace (8)

Po 1945 roku w powiecie wrocławskim wyburzono 29 pałaców i dworów. Liczba ta wydaje się szokująca i rekordowa, ale trzeba szczerze przyznać że zdecydowana większość z tych obiektów nie była cenna pod względem architektonicznym. Na pewno zubożono przez to krajobraz kulturowy dolnośląskiej wsi, my jednak zobaczmy te najpiękniejsze pałace po których nie ma dzisiaj żadnego śladu lub została kupka gruzu.

Pałac w Jeszkowicach powstał na początku XX wieku i nawet z dzisiejszego punktu widzenia trudno mówić tutaj o cennym zabytku. Jednak gdy spojrzymy na sam obiekt widać że był architektonicznie dość interesujący. Niestety, już nie istnieje.

zdjęcie: http://dolny-slask.org.pl/foto/272/272841.jpg

Nie ma także ciekawego eklektycznego pałacu w Kamieniu z końca XIX wieku. Spłonął na początku lat 60-tych XX wieku i został rozebrany.

zdjęcie: http://dolny-slask.org.pl/115300,foto.html

Przepadł gdzieś także XIX-wieczny pałac w Kwieciszowie. Poważnie zniszczony był już w 1945 roku.

zdjęcie: http://dolny-slask.org.pl/250750,foto.html

Rzut oka na detal pałacu w Mokrym Dworze pokazuje że mieliśmy do czynienia z budowlą architektonicznie i historycznie ciekawą. Barokowego pałacu już dzisiaj nie ma. Stopniowo niszczony i wyburzony w latach 70-tych XX wieku.

zdjęcie: http://dolny-slask.org.pl/323041,foto.html

Nie ma także otoczonego fosą pałacu z XVIII wieku we wsi Pasterzyce, który opuszczony w latach 70-tych XX wieku popadł w ruinę.

zdjęcie: http://dolny-slask.org.pl/249649,foto.html

Oraz pałacu w Rękowie...

zdjęcie: http://dolny-slask.org.pl/333601,foto.html

Renesansowy dwór w Rogowie Sobóckim w 1945 roku został częściowo zniszczony, ale aż do 1969 roku był użytkowany przez miejscowe gospodarstwo rolne. Zrujnowaną budowlę wysadzono w 1970 roku w powietrze.

zdjęcie: http://dolny-slask.org.pl/205180,foto.html

Nie wiadomo kiedy "wyparował" pałac w Wysokiej.

zdjęcie: http://dolny-slask.org.pl/foto/29/29094.jpg

Pałac w Zabrodziu zburzono podczas walk w 1945 roku.


Na koniec rezydencja nazywana "Śląskim Windsorem" ze względu na swoją architekturę nawiązującą do gotyku Tudorów lub pałacem Sybilli od imienia pierwszej właścicielki w XVII wieku. Już przed II wojną światową wywieziono jego cenne wyposażenie. W 1945 roku spłonął, a jego ruiny rozebrano na początku lat 60-tych XX wieku pozostawiając jedynie fragment jednego ze skrzydeł. Okazało się że i to zbyt wiele dla nas, ponieważ niewielki kawałek ogromnego pałacu w Szczodrem jest dzisiaj kompletną ruiną.

zdjęcie: http://dolny-slask.org.pl/73085,foto.html

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.