9/20/2012

Najpiękniejsze pałace i dwory - Goszcz

Zespół pałacowy w Goszczu to zabytek ogromnej wartości zarówno historycznej, jak i artystycznej. Niestety, nie przekłada się to w żaden sposób na jego kondycję oraz wygląd. Najcenniejsza część założenia - główny korpus pałacu jest w kompletnej ruinie. "Zabezpieczenia" w postaci betonowego płotu w żaden sposób ruin nie chronią, tylko je szpecą. Przepiękna rokokowa elewacja zasługuje na więcej...


Pierwszy pałac w Goszczu wybudowano 1730-1740 na miejscu XII-wiecznego zamku. Strawił go jednak ogromny pożar w 1749. W okresie 1749-1755 powstał nowy pałac wg projektu śląskiego architekta epoki baroku, Karla Martina Frantza. Całość zespołu dworsko-pałacowego zgrupowano wkoło prostokątnego dziedzińca, którego oś główną stanowił budynek pałacu. Prowadziły do niego trzy bramy wjazdowe. Do stycznia 1945 r. obiekt ten należał do rodziny Reichenbachów, potem zajęły go wojska radzieckie, a następnie oddano go w zarząd miejscowej administracji. W wigilię Bożego Narodzenia 1947 wybuchł pożar w pałacu. Pomimo akcji jednostek straży pożarnej pałac doszczętnie spłonął i nigdy nie został odbudowany.

wchodzący w skład założenia:

Murowany kościół ewangelicki wzniesiony w XVIII w. na planie prostokąta z wieżą od zachodu. Opuszczony po 1945, znajduje się w złym stanie technicznym.
wikipedia.org


Ostatnio pojawiły się optymistyczne wieści:

(...)W Goszczu koło Twardogóry ma powstać Centrum Edukacyjno – Kulturalno – Turystyczne. Szacuje się, że koszt tego przedsięwzięcia pochłonie ponad 3 miliony złotych, w tym około 1,5 miliona złotych ma stanowić unijna dotacja.

Centrum ma powstać w północno – zachodnim skrzydle zespołu pałacowego. Dzięki tej inwestycji zniszczony kompleks pałacowy ma częściowo odzyskać swój dawny blask, a tym samym przyciągnąć rzesze turystów.(...)

(...)W ramach inwestycji północno – zachodnie skrzydło zespołu pałacowego zostanie wyremontowane, natomiast pozostała część obiektu ma być odgruzowania i zabezpieczenia przed dalszą dewastacją.(...)

Miejmy nadzieję że to pierwszy krok w przywracaniu tego niezwykłego pałacu do dawnej świetności. Na pewno dzięki tej inwestycji zmieni się wiele na lepsze w otoczeniu zabytku, które dzisiaj pozostawia wiele do życzenia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.