3/21/2013

Katowice - "polskie Chicago"

Katowice w powszechnej opinii nie należą do miast atrakcyjnych turystycznie chociaż jest to opinia bardzo krzywdząca. Kto zechce je poznać bliżej na pewno nie będzie zawiedziony:

Katowice to miasto, które powstało w skutek bardzo gwałtownego rozwoju przemysłowego
w XIX i XX wieku. Zostały przyłączone do Polski w roku 1922, stając się stolicą nowego województwa śląskiego, z własną autonomią i siedzibą Sejmu Śląskiego. Władze bardzo szybko musiały zmierzyć się z problemem braku zarówno budynków administracji publicznej, jak i lokali mieszkalnych dla zwiększającej się liczby mieszkańców miasta.


Architekci i urbaniści dołożyli wszelkich starań, by sprostać temu wielkiemu wyzwaniu. Wśród nich wymienić należy: Tadeusza Michejdę, Karola Schayera, Zbigniewa Rzepeckiego, Lucjana Sikorskiego, Tadeusza Kozłowskiego, Leona Dietzd'Arma, Jadwigę Dobrzyńską i Zygmunta Łobodę.
Ta faza rozwoju miasta pozwoliła stworzyć wyjątkowy SZLAK MODERNY KATOWICKIEJ, którego kanwę tworzy 16 budynków wybranych spośród całej zabudowy modernistycznej z lat 20-tych i 30-tych XX wieku przez Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach. Są to obiekty prezentujące różnorodność funkcjonalno-użytkową o unikatowej, międzywojennej architekturze modernistycznej, dzięki której Katowice nazywane były „polskim Chicago”.


Trasa wyznaczona przez w/w budynki ma nazwę Szlaku Moderny i długość około 5,5 kilometra.
W celu ułatwienia dostępu do informacji na temat katowickiej architektury modernistycznej, w pobliżu budynków tworzących szlak zostały ustawione infokioski z prezentacją multimedialną.Wędrując szlakiem moderny przy okazji spotykamy po drodze wspaniałe kamienice eklektyczne, monumentalne gmachy użyteczności publicznej, imponującą katedrę wraz z otoczeniem, doskonałe przykłady powojennej architektury modernistycznej, zadbane parki, miejsca które pamiętają wielkie wydarzenia historyczne, cmentarze gdzie znajdują się groby zasłużonych Ślązaków. Gdy dodamy do tego zabytki poprzemysłowe, robotnicze osiedla zabytkowe, tonące w zieleni lasów otaczających miasto widzimy że jest to wbrew stereotypom miejsce pełne atrakcji. Być może jeszcze nie nadszedł dla niego właściwy czas, ale stworzony Szlak Moderny może być pierwszym krokiem do zmiany wizerunku i zaproszenia turystów na katowickie ulice.

1 komentarz:

Administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.