5/20/2013

Kup pan pomnik

W popularnym serwisie tablica.pl pojawiła się "ciekawa" oferta sprzedaży:

Rzeźba z kamienia przedstawiająca żołnierski, niemiecki hełm ułożony na liściach laurowych. Podstawa: 110cm/60cm, wysokość 80 cm. Więcej informacji pod numerem telefonu.....

poniemiecka rzeźba_hełm żołnierski w Jeleniej Górze - image 1

Zidentyfikowana przez pana Radosława Gila rzeźba okazała się fragmentem pomnika poświęconego poległym w I wojnie światowej mieszkańcom wsi Grabary (dzielnica Jeleniej Góry)(http://fotopolska.eu/Jelenia_Gora/b70864,Pomnik_poleglych_w_I_wojnie_swiatowej.html)

W związku z tą sprawą stowarzyszenie "Monitoring Zabytków" z Lwówka Śląskiego skierowało do odpowiednich organów szereg pism o podjęcie stosownych kroków w celu uratowania tej ciekawej pamiątki historycznej:

---------------------------------------------------

Barbara Nowak-Obelinda
Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków we Wrocławiu


Dotyczy wpisu do rejestru zabytków ruchomych, zagrożonego zniszczeniem pomnika upamiętniającego poległych w I Wojnie Światowej, znajdującego się w Jeleniej Górze przy ul. Wrocławskiej, w związku z wystawieniem do sprzedaży jednej z jego najcenniejszej części.

W związku z wystawieniem do sprzedaży najbardziej reprezentacyjnej części pomnika upamiętniającego mieszkańców wsi Grabary ( niemieckie Hartau ) poległych w I Wojnie Światowej, znajdującego się w Jeleniej Górze przy ul. Wrocławskiej, działając zgodnie z art. 31 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, oraz zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami, w związku z uzasadnioną obawą wywiezienia za granicę zabytku o wartości historycznej, wnosimy o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków ruchomych w/w obiektu.

Ponadto zgodnie z art. 31 § 1 pkt 2, wnosimy o uznanie naszego stowarzyszenia, jako strony we wszczętym postępowaniu administracyjnym.

W załączeniu linki z fotografiami w/w zabytku i oferta jego sprzedaży


---------------------------------------------------

Wojciech Kapałczyński
Kierownik Jeleniogórskiej Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków
we Wrocławiu


W związku z wystawieniem do sprzedaży najbardziej reprezentacyjnej części pomnika upamiętniającego mieszkańców wsi Grabary ( niemieckie Hartau ) poległych w I Wojnie Światowej, znajdującego się w Jeleniej Górze przy ul. Wrocławskiej, działając zgodnie z art. 31 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, wnosimy o bezzwłoczne wydanie decyzji w sprawie tymczasowego zajęcia przeznaczonego do sprzedaży fragmentu w/w obiektu zabytkowego, w związku z uzasadnioną obawą wywiezienia za granicę zabytku o wartości historycznej.

Ponadto zgodnie z art. 31 § 1 pkt 2, wnosimy o uznanie naszego stowarzyszenia, jako strony we wszczętym postępowaniu administracyjnym.

W załączeniu linki z fotografiami w/w zabytku i oferta jego sprzedaży


---------------------------------------------------

Marcin Zawiła
Prezydent Miasta
Jelenia Góra

W związku z wystawieniem do sprzedaży najbardziej reprezentacyjnej części pomnika upamiętniającego mieszkańców wsi Grabary ( niemieckie Hartau ) poległych w I Wojnie Światowej, znajdującego się w Jeleniej Górze przy ul. Wrocławskiej, działając zgodnie z art. 31 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, wnosimy o bezzwłoczne wydanie decyzji w sprawie tymczasowego zajęcia przeznaczonego do sprzedaży fragmentu w/w obiektu zabytkowego, w związku z uzasadnioną obawą wywiezienia za granicę zabytku o wartości historycznej.

Ponadto zgodnie z art. 31 § 1 pkt 2, wnosimy o uznanie naszego stowarzyszenia, jako strony we wszczętym postępowaniu administracyjnym.

W załączeniu linki z fotografiami w/w zabytku i oferta jego sprzedaży.


---------------------------------------------------

Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

W związku z wystawieniem do sprzedaży najbardziej reprezentacyjnej części pomnika upamiętniającego mieszkańców wsi Grabary ( niemieckie Hartau ) poległych w I Wojnie Światowej, znajdującego się w Jeleniej Górze przy ul. Wrocławskiej, zwracamy się z prośbą o poparcie naszych działań zmierzających do nadania w/w obiektowi zabytkowemu ochrony prawnej, która zabezpieczy go przed zniszczeniem lub niekontrolowanym przemieszczeniem.

W załączeniu przesyłamy linki z fotografiami w/w zabytku i ofertą jego sprzedaży.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.