2/08/2015

Śląskie zabytki dofinansowane przez MKiDN w 2015 roku

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dotacje w ramach priorytetu - Dziedzictwo kulturowe - Ochrona zabytków 2015. W wyniku I naboru wsparcie finansowe otrzymało kilkadziesiąt zabytków na terenie województw: śląskiego, dolnośląskiego, lubuskiego i opolskiego. 


Świdnica, Kościół Pokoju - ołtarz wraz z licem empory wschodniej (XVIII w.): konserwacja - etap III końcowy - kontynuacja - 100 000 zł

Legnickie Pole, kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego i św. Jadwigi Śląskiej (XVIII w.): prace konserwatorskie przy elewacji frontowej kościoła - północna wieża - hełm, część szczytowa do gzymsu - kontynuacja - 100 000 zł

Żagań, kościół p.w. Wniebowzięcia NMP (XIV w.): wymiana i naprawa konstrukcji dachu oraz remont elewacji zewnętrznej - 1 000 000 zł

Strzegom, Bazylika Mniejsza p.w. św. App. Piotra i Pawła (XIV w): montaż systemu sygnalizacji pożaru (etap II) oraz modernizacja instalacji elektrycznej - 200 000 zł

Bobrów/ pałac (XIII-w., rozbudowywany i przebudowywany od XVII w. do połowy XIX w.): odbudowa konstrukcji i pokrycia dachu pałacu - 500 000 zł

Bardo Śląskie, pocysterski klasztor obecnie Muzeum Sztuki Sakralnej (1716 r.): montaż systemu sygnalizacji pożaru - III etap - 40 000 zł

Srebrna Góra, Twierdza (XVIII w.): remont Donjonu, remont ścian i sklepień Bastionu Kawaler oraz odbudowa portalu bamy wraz z komunikacją Fortu Harcerz - kontynuacja - 750 000 zł

Trzebnica, klasztor (XVII/XVII w.): ratunkowy remont dachu, kominów, lukarn i gzymsów oraz wzmocnienie i ustabilizowanie więźby dachowej – etap IV – skrzyżowanie zachodniego i środkowego skrzydła klasztoru - kontynuacja - 800 000 zł

Legnica, kościół p.w. św. Ap. Piotra i Pawła (XIV w.): zakończenie prac restauratorskich wnętrza kościoła - konserwacja i restauracja dwóch przęseł (VI, VII) środkowej części nawy główneji i apsydy prezbiterium - 150 000 zł

Wałbrzych, Zamek Książ (XV, XVIII, XX w.): roboty remontowe pokrycia dachowego skrzydła południowego i zachodniego - kontynuacja - 500 000 zł

Sobótka - Górka, Zamek (XII w.): kontynuacja (etap III) renowacji kaplicy romańskiej - 100 000 zł

Nysa, Bazylika p.w. św. Jakuba i Agnieszki - dzwonnica (XV/XVI w.): konserwacja elewacji dzwonnicy - część przypory P5, przypory P8, P7, P6 oraz ściana ST - etap VII końcowy - 300 000 zł

Dzierżoniów, kościół p.w. św. Jerzego - ołtarz główny (1616/1719): konserwacja i restauracja najcenniejszej i najstarszej części ołtarza - manierysytczny "Ołtarz Zbawiciela" (1616 r.) - IV etap prac - 200 000 zł

Gorzanów, założenie pałacowe - parkowe (XVI-XVII w.): IV etap prac budowlano - zabezpieczających - prace konserwatorskie i budowlane w pierwszej i drugiej kondygnacji skrzydła głównego - 300 000 zł

Płonina, zamek Niesytno (XIV w.): prace konserwatorskie, zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku, stabilizacja konstrukcyjna budynków zamkowych - IV etap - 200 000 zł

Legnickie Pole, pobenedyktyński zespół klasztorny (XVIII w.): restauracja i odnowienie wraz z osuszeniem elewacji frontowej budynków nr 1, 3, 4, 5, 6 i 7 (dziedziniec) oraz 23 - etap III - 600 000 zł

Henryków, kościół p.w. Wniebowzięcia NMP (XIV w.): konserwacja dekoracji Mauzoleum Piastów - kontynuacja - 200 000 zł

Dzierżoniów, kościół p.w. św. Jerzego (XIII w.): prace konserwatorskie elewacji północno-wschodniej zbudowanej z ceglanych wątków elewacji i tynków oraz nieregularnych głazów i detalu kamiennego datowanych od XIV do XVI wieku - kontynuacja prac zabezpieczających - 200 000 zł

Krzeszów, Opactwo Sióstr Benedyktynek (XII w.): remont dachu klasztoru - etap II - kontynuacja - 300 000 zł

Strzegom, Bazylika (XIV w.): konserwacja ratunkowa XVI i XVII wiecznych płyt epitafijnych wmurowanych w elewację kościoła - kontynuacja prac - 100 000 zł

Ząbkowice Śląskie, Zamek (XIV-XVI w.): zabezpieczenie wieży zegarowej - IV etap - kontynuacja - 200 000 zł

Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): remont dachu, wymiana instalacji odgromowej i wykonanie kanalizacji deszczowej - II etap - 400 000 zł

Nawojów Łużycki, kościól p.w. Chrystusa Króla (XVI w.): konserwacja renesansowych kamiennych krużganków - kontynuacja prac - etap IV - 100 000 zł

Lwówek Śląski, kościół p.w. Wniebowzięcia NMP (XV w.): kontynuacja renowacji elewacji-konserwacja kamienia i wymiana tynków zachodniej ściany kościoła - 100 000 zł

Żmigród, kościół p.w. Trójcy Świętej (XVI w.): remont dachu nad nawą główną i nawami bocznymi oraz daszków nad wejściami bocznymi - kontynuacja - 200 000 zł

Wrocław, Kolegiata p. w. Św. Krzyża i Św. Bartłomieja (1288-1350): prace konserwatorskie i restauratorskie obejmujące północną, wschodnią i fragment południowej elewacji prezbiterium - 100 000 zł

Bukowiec, dawny browar na terenie zespołu pałacowo - parkowego (pocz. XIX w.): rekonstrukcja sali widowiskowej - 300 000 zł

Kożuchów, kościół p.w. Matki Bożej Gromnicznej (XIII w.): kontynuacja remontu dachu i wieży na kościele parafialnym - II etap - 150 000 zł

Sobótka Górka, Zamek (XII w.): kontynuacja remontu dachu wraz z odtworzeniem warstw posadzkowych tarasów oraz renowacja stolarki drewnianej - 100 000 zł

Głogówek, kościół p.w. św. Bartłomieja Apostoła (XIV w.): prace konserwatorskie przy dekoracji malowideł ściennych i sztukaterii w północnej nawie bocznej wraz z wyposażeniem, wyprawy tynkarskie - etap II - 300 000 zł

Miłków, kościół p.w. św. Jadwigi Śląskiej (XV/XVI w.): konserwacja techniczna i estetyczna północnej elewacji kościoła wraz z badaniami historycznymi i technologicznymi, jako kontynuacja prac konserwatorskich przy wieży kościoła oraz nagrobków "Laborantów" - 100 000 zł

Chojnów, kościół p.w. św. Ap. Piotra i Pawła (1390, 1468 r.): kapitalny remont dachu kościoła, nawy boczne - etap II - kontynuacja - 400 000 zł

Żagań, biblioteka poaugustiańska oraz empora chóru górnego - obecnie muzeum (XVIII w.): prace ratunkowe oraz konserwatorskorestauratorskie przy wnętrzach - polichromie Jerzego Wilhelma Neunhertza (1736 r.) -  300 000 zł

Paczków, ratusz z wieżą ratuszową (XVI w.): remont konserwatorski wieży ratuszowej - 100 000 zł

Kąty Wrocławskie, kościół p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła (XV w.): remont elewacji zewnętrznej - etap II - 200 000 zł

Piotrowice Świdnickie, dwór renesansowy (XVI w.): prace zabezpieczające i utrwalające substancję zabytku - remont dachu oraz odtworzenie stolarki okiennej wraz z kamiennymi obramieniami - 450 000 zł

Krzeszów, kościół p.w. Wniebowzięcia NMP (XVIII w.): kontynuacja konserwacji i restauracji barokowych balustrad - strona północna - 200 000 zł

Świdnica, Katedra p.w. św. Stanisława B.M. i św. Wacława M. (XIV w.): prace konserwatorskie i restauratorskie wyposażenia wnętrza nawy głównej katedry - etap II - malowidło w obrębie ściany północnej III przęsła wraz z obrazem olejnym św. Franciszka - 250 000 zł

Gostków, kościół p.w. Świętej Rodziny (XV w.): naprawa więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachu - kontynuacja - 100 000 zł

Trzebnica, Bazylika św. Jadwigi (XIII w.): remont posadzki kamiennej w nawie głównej - 100 000 zł

Sokołowsko, neogotycki budynek dawnego Sanatorium "Grunwald" (1853-76): prace budowlane zabezpieczające, stabilizacja konstrukcji, montaż stropów WPS - etap IV ostatni - kontynuacja - 200 000 zł

Wrocław, kościół p.w. św. Stanisława, Doroty i Wacława (XIV w.): remont wnętrza - konserwacja i pomalowanie tynków wewnątrz kościoła - II etap - 200 000 zł

Krzeszów, pocysterskie Opactwo Benedyktynek (XVIII w.) - 3 portrety Piastów śląskich (ok. 1720 r.), 3 portrety Bolka I i Bolka II (2 ćw. XVIII w.): kontynuacja konserwacji barokowych portretów śląskiej dynastii piastowskiej autorstwa J.J. Knechtla - 100 000 zł

Świdnica, Kościół Pokoju cmentarz (XVII w.): rewitalizacja cmentarza - VI etap - ostateczne prace ratujące przed całkowitym zniszczeniem - kontynuacja - 100 000 zł

Prochowice, zamek (XIII, XVI w.), prace konserwatorskie i restauratorskie kamiennych detali architektonicznych i elewacji renesansowej części zamku - etap VII - 400 000 zł

Rościslawice, kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego (1577- 1708 r.): ratunkowy remont nawy północnej, loży północnej, zakrystii północnej - kontynuacja - 300 000 zł

Żeliszów, kościół poewangelicki (1796-1797 r.): remont dachu - etap II - 400 000 zł

Wrocław, Kościół Najświętszej Maryi Panny na Piasku (XIV w.): kompleksowe prace konserwatorskie przy elewacjach masywu wieżowego - II etap - 300 000 zł

Paczków, kościół p.w. św. Jana Ewangelisty (XIV w.): konserwacja wieży gotyckiego kościoła - ściany północna i wschodnia trzy kondygnacje od góry - 200 000 zł

Prusice, kościół p.w. św. Józefa Oblubieńca (1911 r.): remont dachów mniejszych i dachu nad prezbiterium - 100 000 zł

Świdnica, kościół p.w. św Marcina Biskupa (XIV w.): remont budowlano-konserwatorski storczykowej więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachu i deskowania stropu oraz remont konstrukcji murów - II etap - 300 000 zł

Wrocław, Prawosławna Cerkiew Katedralna p.w. Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy (XV w.): remont dachu katedry - etap III końcowy - 280 000 zł

Ścinawka Średnia, Zamek Kapitanowo (XIV - XVI w.): wykonanie stropu żelbetowego pod poddaszem, naprawa spękanych murów, naprawa uszkodzonych nadproży, wykonanie wieńca na koronie muru - etap II - 500 000 zł

Wrocław, kościół p.w. św. Antoniego (XVII w.): rewitalizacja Sanktuarium Jasnogórskiej Matki Kościoła poprzez dokończenie prac konserwatorsko-restauratorskich w nawie wschodniej, nawie głównej zachodniej i nawie bocznej zachodniej kościoła - kontynuacja - 100 000 zł

Kamieniec Ząbkowicki, pałac (XIX w.): ratownicze prace konstrukcyjne, remont części frontowej dachu pałacu i baszty nr 1 - 750 000 zł

Lubiąż, zespół obiektów pocysterskich - biblioteka klasztorna (1737 r.): prace konserwatorsko-restauratorskie na ścianie wschodniej - kontynuacja do zakończenia na tej ścianie - 200 000 zł

Wrocław, Kościół Św. Marii Magdaleny (XIV w.): kompleksowe prace konserwatorskie przy elewacjach wieży południowej - IV etap - 300 000 zł

Góra, kościół p.w. Bożego Ciała (XV/XVIII w.): remont elewacji- etap II - kontynuacja  - 90 000 zł

Jawor, kościół Pokoju p.w. Ducha św. (3 ćw. XVII w.): zabezpieczenie i konserwacja wybrnanych fragmentów polichromi stropowej oraz malowideł ze scenami ze Starego Testamentu na parapetach 4. kondygnacji empor  - 300 000 zł

Bystrzyca Kłodzka - system fortyfikacji średniowiecznych (XIV wiek):prace konserwatorskie i renowacyjne północnej części fortyfikacji średniowiecznych położnych przy ul. Wojska Polskiego - 200 000 zł

Zagórze Śląskie, Zamek Grodno - budynek bramny (XIII w.): prace konserwatorsko-restauratorskie przy sgraffitach na elewacji wjazdowej (zachodniej) - kontynuacja - 200 000 zł

Bukowiec, budynek mieszkalno-gospodarczy na terenie zespołu pałacowo-parkowego (pocz. XIX w. ): ratownicze prace konstrukcyjne - etap IV - rekonstrukcja dachu - 500 000 zł

Ciechanowice, pałac - drewniane, polichromowane stropy (XVII w.) oraz dekoracje malarskie ścian I piętra (XVI, XVII i XVIII w.) i stolarka drzwiowa wraz z boazerią i balustradami w pomieszczeniach parteru, holu i klatki schodowej (XVIII w.): remont - 200 000 zł

Płonina, Pałac Niesytno (XVI w.): prace konserwatorskie, zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku, stabilizacja konstrukcyjna budynku pałacu - IV etap - 200 000 zł

Kąty Bystrzyckie, kościół filialny p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej - malowidła ścienne (XV w.): konserwacja malowideł na ścianach północnej, wschodniej i południowej nawy - 150 000 zł

Lubawka- Podlesie, kościół p.w. Czternastu Świętych Wspomożycieli - barokowy ołtarz boczny św. Jana Nepomucena i rzeźba Matki Bożej w stanie błogosławionym (XVII/XVIII w.): zakończenie prac konserwatorskich i restauratorskich - kontynuacja - 50 000 zł

Jelenia Góra, budynek dawnego Kolegium Jezuickiego (XVII-XVIII w.): rekonstrukcja dachu - 250 000 zł

Okrzeszyn, kościół filialny p.w. Narodzenia NMP (XVII w.) - barokowy ołtarz główny: konserwacja i restauracja - II etap - 100 000 zł

Osetno, pałac (XV/XVI w.): remont dachu - 150 000 zł

Wałbrzych, kościół p.w. św. Aniołów Stróżów (1904 r.): remont pokrycia dachu - etap II - 250 000 zł

Paczków, kościół p.w. św. Jana Ewangelisty - ołtarz z kaplicy Maltitzów (1588 r.): konserwacja - etap II - rekonstrukcja złoceń - 60 000 zł

Kamieniec Ząbkowicki, pocysterski kościół p.w. Wniebowzięcia NMP - ambona (1710 r.): konserwacja - baldachim, zaplecek, kosz, elementy wejścia - etap II - 150 000 zł

Wrocław, kościół św. Bernarda - Muzeum Architektury (XV w.): rewitalizacja i remont fasady obiektu - 400 000 zł

Małujowice, kościół p.w. św. Jakuba Apostoła - empora muzyczna (XVII w.): konserwacja - 200 000 zł

Wrocław, kościół p.w. św. Wincentego i św. Jakuba (XIV w.): remont elewacji - II etap - 300 000 zł

Henryków, most kamienny (XIII-XIV w.): remont konserwatorski wraz z badaniami - 800 000 zł

Pisarzowice, kościoł p.w. Wniebowzięcia NMP (XVI w.) - ołtarz główny (1525 r.): kontynuacja i zakończenie konserwacji późnogotyckiego pentaptyku ze sceną Wniebowzięcia NMP w szafie środkowej - 80 000 zł

Głębowice, kościół p.w. Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel (XVII/XVIII w.): IV etap konserwacji ołtarza głównego - gzyms główny - 50 000 zł

Chojnów, Mury Miejskie wraz z "Domem Kata" (XV, XVI, XVII, XIX): kontynuacja prac remontowo - konserwatorskich przy murach miejskich stanowiących kontynuację ściany magistralnej Domu Kata wraz z remontem konstrukcji stropu parteru Domu Kata, uzupełnieniem - 100 000 zł

Kamieniec Ząbkowicki, wozownia pałacowa (XIX w.): ratownicze prace konserwatorsko- konstrukcyjne - 300 000 zł

Nowa Ruda, kościół p.w. św. Mikołaja (XIX w.): remont dachu, wymiana pokrycia - etap IV - 150 000 zł

Będkowice, obronny Dwór na Wodzie (1546 r.): prace konserwatorskie przy drewnianych, polichromowanych stropach oraz przy konserwacji polichromii ściennych w pomieszczeniach dworu - 250 000 zł

Chotków, kościół p.w. Narodzenia NMP (XIV w.): remont konstrukcji drewnianej więźby dachowej i drewnianych elementów konstrukcyjnych w wieży (XVI w.) - etap III - kontynuacja  - 200 000 zł

Ząbkowice Śląskie, kościół p.w. św. Anny (XIV w.): prace konserwatorskie przy elewacji - IV etap - kontynuacja - 150 000 zł

Lubiąż, zespół obiektów pocysterskich (XVII w.), pałac opatów (1681-1699 r.): prace konserwatorsko-restauratorskie fragmentu elewacji zachodniej od narożnika północnozachodniego do portalu - 400 000 zł

Dobrocin, kościół p.w. św. Piotra i Pawła (XIII w.): konserwacja XVI - wiecznych polichromii północnej ściany nawy - 100 000 zł

Lwówek Śląski, Klasztor Franciszkański (XIII w. przeb. XVI w., i w latach 1873-1875): remont elewacji klasztoru - 300 000 zł

Uniemyśl, karczma sądowa (XVIII w.): kompleksowy remont - V etap - 100 000 zł 

Krzeszów, opactwo cystersów - "Pawilon na wodzie" (XVIII w.): prace remontowo-konserwatorskie i rekonstrukcja drewnianej, polichromowanej elewacji - etap II - 150 000 zł

Sułów, kościół p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła (1731-1734): remont dachu, wieży i elewacji wraz z instalacją odgromową - 250 000 zł

Ścinawka Średnia/Zamek Kapitanowo (XV- XVI w.): naprawa i rekonstrukcja pokryć dachowych nad budynkami niskimi Zamku Kapitanowo - 150 000 zł

Szczawno-Zdrój, Uzdrowisko Szczawno-Jedlina - "Dom Zdrojowy" (1911 r.): remont konserwatorski dachu - 300 000 zł

Rogoźnica, dwa wagoniki do transportu urobku wraz z odcinkami torowisk na terenie byłego niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen (XX w.): prace konserwatorskie - 30 000 zł

Wrocław, kościół p.w. św. Wincentego i św. Jakuba (XIV w.): wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w zakrystii i pomieszczeniu administracyjnym - kontynuacja - 50 000 zł

Mniszków, dwór (1728 r.): remont dachu - 150 000 zł 

Stare Bogaczowice, kościół p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP - ołtarz główny (2 poł. XVII w.): konserwacja - etap II - 200 000 zł

Bolków, Zamek (XIII-XVI w.): prace zabezpieczająco-konstrukcyjne - III etap - 200 000 zł

Jakubów, kościół p.w. św. Jakuba - polichromowany strop nawy głównej autorstwa J. Hoffmana (ok. 1720 r.): konserwacja - etap IV ostatni - kontynuacja - 250 000 zł

Byczyna, obwarowania miejskie (XV/XVI w.): prace budowlane związane ze wzmocnieniem podłoża gruntowego fundamentu północno zachodniego - etap II

Gliwice, drewniany kościół p.w. św. Jerzego (XVII w.): kontynuacja prac konserwatorskich polichromii ściennych w nawie kościoła (ściana północna i część ściany zachodniej) oraz konserwacja i restauracja ołtarza głównego, ołtarzy bocznych - 200 000 zł

Czarnowąsy - dawny Klasztor Norbertanek(1682-8) Dom Zakonnic i Prałatura.Remont konserwatorsko-budowlany z wystrojem architektoniczno-rzeźbiarskim-drugiego skrzydła elewacji zachodniej Domu Zakonnic - kontynuacja. - 300 000 zł

Racibórz, kaplica zamkowa p.w. św. Tomasza Becketa (XIII w.): wykonanie remontu kaplicy - 200 000 zł

Katowice-Szopienice, Walcownia Cynku (pocz. XX w.): prace zabezpieczające - 300 000 zł

Rudy, kościół p.w. Wniebowzięcia NMP - Sanktuarium MB Pokornej (XIII w.): zabezpieczenie i renowacja elewacji części wschodniej budynku kościoła


Bardzo ciekawa jest lista wniosków, które nie otrzymały odpowiedniej ilości punktów, a w związku z tym funduszy na konserwację lub ratunek przed zniszczeniem. Poniżej lista wybranych obiektów, z wyłączeniem zabytków sakralnych, która pokazuje nam także, że część z nich posiada, mimo wszystko, odpowiedzialnych właścicieli. Wśród nich są także samorządy lokalne.


Gorzanów, założenie pałacowe-parkowe (XVI-XVII w.): ratunkowe prace konserwatorsko-budowlane w Sali Antenatów

Leśna, Pałac Baworowo (XIX w.): zabezpieczenie konstrukcji wraz z odtworzeniem stropów i klatki schodowej pałacu

Goszcz, budynki w zespole pałacowym: oficyna wschodnia - d. dom gościnny, skrzydło łącznikowe wschodnie, oficyna południowowschodnia - d. dom ogrodnika (XVIII w.): remont dachów i elewacji

Raszów, kościół filialny pw. Niepokalanego Poczęcia NMP - mauzoleum rodziny Schaffgotschów (XVI - i XVII w.): prace konserwatorskie nagrobków i płyt epitafijnych - etap III

Siedlisko, Zamek: zabezpieczenie zachodniej części ruin skrzydła południowego (1611 r.) z reliktami gotyckiego założenia oraz skrzydła zachodniego (1741 r.), konserwacja portalu bramy wjazdowej (pocz XVII w.)

Piotrowice Nyskie, pałac (ok. 1660 r.): renowacja - kontynyacja prac przy zabytku

Sarny, spichlerz dworski (XVII w.): prace ratujące przez zawaleniem murów i sklepień

Srebrna Góra, Wiadukt Żdanowski (XX w.): wykonanie niezbędnych prac zabezpieczających w ramach remontu i rewaloryzacji - kontynuacja

Siestrzechowice, Polskie Pałace na Źródle - polichromie ścienne w kaplicy pałacowej (1609 r.): ratownicze prace konserwatorskie i zabezpieczające, instalacja przeciwwłamaniowa, prace dekarskie dachu nad kaplicą oraz izolacja pionowa murów przy kaplicy

Dobroszyce, Zamek (XVII w.): konserwacja i restauracja dekoracji stiukowej w Sali Terreny

Tomice, Pałac (XVIII w.): prace zabezpieczające przy konstrukcji i dachu budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Żagań, Pałac Książęcy (XVII-XVIII): przemurowanie kominów, montaż koszy zlewowych, wymiana rur spustowych oraz naprawa zniszczonych stref elewacji

Miejsce, Zameczek Myśliwski Książąt Oleśnickich (XVI/XVII w.): restauracja pomieszczeń w południowej części budynku - kontynuacja

Sieroszów, pałac letni opatów henrykowskich (XVIII w.): odbudowa dachu - II etap

Nysa, Pałac Biskupi - Muzeum (XVII/XVIII w.): prace renowacyjne i konserwatorskie 4 elewacji dziedzińca wewnętrznego budynku wraz z konserwacją i restauracją malowideł ściennych (zegary słoneczne)

Dalków, wieża mieszkalna (XVI w.): stabilizacja konstrukcyjna części składowych zabytku, odtworzenie zniszczonej przynależności

Miszkowice, ruiny kościoła ewangelickiego (1771-1773 r.): zabezpieczenie istniejących murów, wykonanie opasek na koronach murów, nawy oraz wyrobienie uszkodzonych otworów okiennych i drzwiowych, wypełnienie ubytków pomiędzy murami, renowacja istniejących

Międzylesie, Zamek - sgraffito na ścianach wewnętrznego dziedzińca (XIV-XVI w.): prace ratunkowe i zabezpieczające

Żelazno, kompleks pałacowo-parkowy (1797 r.): prace zabezpieczająco-budowlane przy dachu i elewacjach stajni, spichlerza i domu czeladnego należących do kompleksu

Kłodzko, Twierdza (XVII/XVIII w.): prace ratunkowe Lunety Żuraw (1754 r.) - zabezpieczenie obiektu przed oddziałaniem wody oraz naprawa zniszczonych, kamiennych ścian elewacyjnych

Komarno, pałac - malowidła ścienne (XVIII i XIX w.): transfer i pełna konserwacja malowideł i wypraw w sali narożnej I piętra - II etap prac

Warta Bolesławiecka, dwór (XVI w.): pełna konserwacja i odtworzenie XVII i XIX-wiecznej dekoracji sgraffitowej na elewacjach budynku - kontynuacja prac

Bagno, kompleks pałacowo–parkowy (XVII w.): remont pomieszczeń - etap II 

Kłodzko, pałac Wallisów (XVII w.): remont elewacji tylnej

Międzylesie, Zamek (XVII w.): prace ratunkowe, zabezpieczające elewację barokowego skrzydła pałacowego od strony dziedzińca głównego

Staniszów, Zameczek Myśliwski i oficyna (XVIII w): rewitalizacja założenia pałacowo-parkowego

Łękanów, pałac (XIX w.): ratunkowy remont dachu z wymianą pokrycia, przywróceniem historycznych lukarn i sztukaterii oraz wstawieniem okien

Biestrzykowice, pałac Frankenbergów (poł. XVIII w.): odbudowa stropów i wzmocnienie konstrukcji budynku

Bojadła, Pałac i Kordegarda (1 ćw. XVIII w.): roboty zabezpieczające więźby i poszycia dachu - I etap

Krowiarki, pałac - dziedzictwo rodu Hencel von Donnersmarck (1826 r.): wymiana pokrycia dachowego i części więźby dachowej, odtworzenie świetlików dachowych

Lewin Kłodzki, kamienica (XVIII przeb. XIX w.): remont - etap I

Giebułtów, Pałac (XVII w.): ratowanie budynku przed dalszą destrukcją poprzez wykonanie robót budowlanych związanych ze stabilizacją konstrukcyjną części składowych zabytku i ich odtworzeniem w zakresie niezbędnym dla jego zachowania

Komorów, pałac (XVIII w.): remont dachu zagrożonego katastrofą budowlaną

Bogatynia, dom o konstrukcji przysłupowo - zrębowo - ryglowej (1810 r.): zabezpieczenie i rekonstrukcja po powodzi - etap 3  

Szarocin, pałac (XVIII w.): remont elewacji oraz zewnętrznych elementów pałacu (m.in. schodów,daszków,rynien), wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie nawierzchni utwardzonych i opasek

Wiadrów, kościół ewangelicki (1788 r.): zabezpieczenie murów

Nysa, Pałac Biskupi - budynek Muzeum (XVII/XVIII w.): wymiana instalacji sygnalizacji pożaru

Wałbrzych, Muzeum - dawny Pałac Albertich (1803 r.): wymiana okien i renowacja stolarki drzwiowej

Włosień, Pałac (1715-1720): pilna odbudowa zabudowy folwarcznopałacowej etap B: odbudowa gorzelni

Grodziec, pałac (1718-1737 r.): kompleksowa rewitalizacja stolarki okiennej i drzwiowej - etap III

Warmątowice Sienkiewiczowskie, pałac (XVII w.): remont dachu oraz wieży pałacu

Zastruże, Kaplica Pałacowa p.w Wniebowzięcia NMP: konserwacja barokowego wyposażenia - etap I

Stare Bogaczowice, Prepozytura Klasztoru Cysterskiego (XVII w.): wymiana pokrycia dachowego z robotami towarzyszącymi 

Gryfów Śląski, Willa Fabrykanta- ob. przedszkole publiczne (1888 r.): konserwacja polichromowanej dekoracji ścian klatki schodowej

Kłodzko, pałac Wallisów (XVII w.): roboty ratunkowe więźby dachowej, remont więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachowego i obróbek blacharskich - decyzja PINB

Ścibórz, pałac (1668 r.): renowacja, remont elewacji, izolacja, detal kamienny (portale, schody, renowacja elementów kowarskich - kontynuacja prac

Będkowice, obronny Dwór na Wodzie (1546 r.): wymiana podłogi na poddaszu, części stropu nad I piętrem i remont dwóch pomieszczeń dworu

Kędzierzyn-Koźle, Zamek (XIV w.) i zabytki przyległe: zabezpieczenie miejsc grożących katastrofą budowlaną wraz z pracami konserwatorskimi - etap I

Karpniki, park pałacowy (XIX w.): rewaloryzacja szaty roślinnej

Jakubów, pałac (XVI w.): ratunkowe prace zabezpieczające

Jaworzyna Śląska, Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku - budynek parowozowni (1907 r., rozb. 1914 - 1943 r.): remont obiektu na cele ekspozycyjne 

Zabrze-Mikulczyce, zespół pałacowo-parkowy (I poł. XVI w.): wzmocnienie stropów nad piętrem oraz roboty tynkarskie wewnątrz dworu

Wrocław, Dwór (XVI w.): remont głównej konstrukcji nośnej budynku - fundamenty, ściany konstrukcyjne, stropy, schody, więźba dachowa, pokrycie dachu

Henryków, oficyna zachodnia (wozownia) w zespole pocysterskim (XVI w.): remont dachu, konstrukcji i elewacji budynku

Wrocław, barka towarowa Ż-2107 (1936 r): remont

Rysiowice, zespół pałacowo-parkowy (XVIII/XIX w.): odtworzenie dachu i stolarki ośmiobocznego murowanego mauzoleum

Zabrze, parowa maszyna wyciągowa dawnej kopalni "Królowa Luiza" (1915 r.): wykonanie pierwszego etapu remontu

Szczyty, pałac (pocz. XIX w.): interwencyjny remont dachu i stropu

Międzylesie, Domki Tkaczy (XVIII w.): remont pokrycia

Międzylesie, budynek Starej Plebanii (XVII w.): wymiana poszycia z naprawą dachu

Brody, oficyny pałacu Brühla (1680 r.): odnowienie elewacji

Obiszów, Pałac (XIX w.): kapitalny remont dachu - powstrzymanie katastrofy budowlanej

Rysiowice, pałac (XIX w.): odnowienie i odtworzenie stolarki okiennej i drzwi wejściowych

Budziwojów, pałac (XVII-XIX w.): remont dachu, remont stropów, montaż instalacji rynnowej

Budziwojów, owczarnia będąca składnikiem kompleksu pałacowofolwarcznego (1850 r.): zabezpieczenie obiektu przed dalszym niszczeniem

Lipowa, dwór (XVII w.): roboty stabilizujące konstrukcję zabezpieczające przed katastrofą budowlaną, zabezpieczenie fundamentów z częściową wymianą, zabezpieczenie i roboty w zakresie piwnic

Żagań, ul. Szprotawska 24, zepół pałacowo-parkowy Pałacu Książęcego: Domek Portiera (1848 r.) - ob. siedziba Stowarzyszenia Turystycznego Piechur: remont dachu

Otmuchów, ul. Zamkowa 6, pałac (1706 r.): remont dachu

Wałbrzych, willa Daisy (1922 r.): wymiana stolarki okiennej

Nowa Ruda, Dwór Górny (XVI w.): wyeksponowanie ogrodu przy zabytku

Nowa Ruda, Dwór Górny (XVI w.): renowacja portalu, oświetlenie i iluminacja Dworu, zabezpieczenie srebrnej zastawy von Tschischwitzów

Włosień, Pałac (1715-1720): odbudowa dwóch stawów należących do kompleksu parkowo-pałacowego oraz przywrócenie oryginalnego układu parku

Broniszów, pałac (XVI w.): remont komnat pierwszego i drugiego piętra - etap I

Wojnowice, Zamek na wodzie (XIII w. rozbud. XVI w.): renowacja renesansowego dziedzińca, renowacja i częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie projektu oraz montaż instalacji przeciwpożarowej, remont mostu wraz z otaczającą zamek fosą

Sarny, park (XVIII w.): wyeksponowanie istniejącego historycznego układu przestrzennego oraz ochrona reliktów pierwotnej struktury przestrzennej parku poprzez gospodarkę drzewostanem, w tym usunięcie samosiewów i odpadów komunalnych

Sarny, dwór (XVI w.): ratunkowe przywrócenie stropów we wnętrzu wraz ze stabilizacją więźby dachowej i pracami przy pokryciu dachowym

Sarny, dwór - kaplica św. Jana Nepomucena (XVIII w.): stabilizacja konstrukcyjna murów wraz z odnowieniem rynien i rur s pustowych i pracami przy dachu

Rudy, Pocysterski Zespół Klasztorno-Pałacowy (XVII i XVIII w.): konserwacja elewacji wschodniej, konserwacja i rekonstrukcja balustrad tarasów oraz schodów wejścia tarasowego, budowa płyty dziedzińca

Łękanów, park przypałacowy (XIX w.): wyeksponowanie istniejącego historycznego układu przestrzennego oraz ochrona reliktów pierwotnej struktury przestrzennej parku poprzez gospodarkę drzewostanem, w tym usunięcie samosiewów i odpadów komunalnych

Jeleniów, pałac: rekonstrukcja spalonego dachu oraz elewacji barokowego skrzydła pałacu


Tradycyjnie już, większość pieniędzy przekazano na obiekty sakralne, co jest częściowo zrozumiałe jeżeli weźmiemy pod uwagę ilość tego typu zabytków nie tylko na Śląsku - parafie rzymsko-katolickie dominują zarówno wśród pozytywnie zweryfikowanych wniosków, jak i tych odrzuconych. Na koniec przykład wskazujący że gdy jedni "malują trawę" i konserwują bez końca jedną ścianę, innym dach wali się na głowę. Wśród takich są także czynne kościoły:


Pątnów, kościół filialny p.w. św. Jana Chrzciciela (1525,1707,1738): kapitalny remont konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego - powstrzymanie katastrofy budowlanej 

1 komentarz:

  1. Anonimowy2/09/2015

    Do listy odrzuconych dodaję dawny kościół św.Mateusza w Uniemyślu, którego właścicielem jest Stowarzyszenie Doliny Zadrny prowadzące projekt "Nowe życie Mateusza", którego celem jest przywrócenie cennego zabytku lokalnej społeczności i nadanie mu funkcji świetlicy, galerii, muzeum, teatru i sceny muzycznej.

    OdpowiedzUsuń

Administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.