4/01/2016

Lwowski miesiąc w Europejskiej Stolicy Kultury

Przeniesiona ze Lwowa "Panorama Racławicka" jest dzisiaj jednym z symboli Wrocławia. Zarówno w sensie historycznym, jak i symbolicznym, ponieważ po II wojnie światowej w mieście znaleźli schronienie dawni mieszkańcy Lwowa wyrzuceni ze swoich domów w wyniku przesunięcia granic. Chociaż najwięcej dawnych lwowiaków osiedliło się w Gliwicach i w Bytomiu, to miasto nad Odrą postrzegane jest do dzisiaj jako ich główne skupisko. Różne są teorie związane z tym tematem, poczynając od dawnych tramwajarzy po elity naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego tworzące klimat i tożsamość dawnego Breslau. W Rynku stanął "repatriowany" pomnik Fredry, tuż obok znalazło nową siedzibę "Ossolineum", a w dolnośląskich kościołach zawisły kresowe Madonny.


W 2013 roku w jednym z pomieszczeń wpisanej na listę UNESCO Hali Stulecia otwarto kolejną atrakcję w postaci makiety XVIII-wiecznego Lwowa wykonanej przed wojną przez inżyniera Janusza Witwickiego wraz z zespołem. Rozpoczęte w 1936 roku prace, poprzedzone wnikliwymi studiami i analizami, trwały do 1946 roku, kiedy w niewyjaśnionych okolicznościach został zamordowany, w radzieckim już mieście, autor tego wyjątkowego dzieła. Mimo sprzeciwu nowych władz, dzięki żonie autora - Irenie Witwickiej, przewiezione elementy makiety znalazły schronienie w piwnicach Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, aby po latach trafić na strych Muzeum Architektury i po licznych perypetiach, jako depozyt "Ossolineum" do Hali Stulecia.


Panorama Plastyczna Dawnego Lwowa jest atrakcją nową i wciąż mało znaną wśród turystów. Kolejny relikt miasta nad Pełtwią, który znalazł się we Wrocławiu, budujący symboliczną więź między miastami "utraconymi". To także wpisane na listę dóbr kultury dzieło sztuki o specyficznym klimacie i charakterze. Pamiątka historyczna wielkiej wartości, eksponowana na profesjonalnie i nowocześnie zorganizowanej wystawie.


W ramach Europejskiej Stolicy Kultury w kwiecień został ogłoszony miesiącem Lwowa. Zorganizowane zostaną koncerty spotkania, pokazy filmowe i wystawy. W Przejściu Garncarskim będzie stworzona Lwowska Uliczka ze stoiskami gastronomicznymi i rzemieślniczymi. Z tego miejsca będą kursowały turystyczne meleksy dowożące turystów do lwowskiej panoramy w Hali Stulecia. 

więcej zdjęć na www.zabytkidolnegoslaska.com.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.