1/27/2013

Odnalezione rzeźby

25 stycznia 2012 roku Stowarzyszenie „Monitoring Zabytków” z Lwówka Śląskiego zaalarmowane doniesieniami prasowymi złożyło na ręce Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pismo następującej treści:

Dotyczy wpisu do rejestru zabytków ruchomych, trzech XVI-wiecznych rzeźb z kościoła pw. św. Marii Magdaleny we Wrocławiu, będących w posiadaniu Tomasza Jabłońskiego, handlarza starzyzną z Wałbrzycha, zagrożonych uszkodzeniem, wywozem za granicę lub też niekontrolowanym przemieszczaniem na terenie kraju.

W związku z publikacją artykułu w „Gazecie Wrocławskiej” w dniu 24 stycznia 2013 roku, dotyczącego trzech XVI-wiecznych, alabastrowych rzeźb z kościoła pw. św. Marii Magdaleny we Wrocławiu, które w nie określonych jednoznacznie okolicznościach, znalazły się w posiadaniu Tomasza Jabłońskiego - handlarza starzyzną z Wałbrzycha - działając zgodnie z art. 31 § 1 pkt 1 kodeksu postępowania administracyjnego, oraz zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami, w związku z uzasadnioną obawą wywiezienia za granicę zabytku o wyjątkowej wartości finansowej, historycznej, artystycznej i naukowej, wnosimy o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków ruchomych w/w obiektów. Ponadto zgodnie z art. 31 § 1 pkt 2, wnosimy o uznanie naszego stowarzyszenia, jako strony we wszczętym postępowaniu administracyjnym.

Trzy XVI-wieczne, alabastrowe rzeźby z kościoła pw. św. Marii Magdaleny we Wrocławiu, przed wojną zdobiły baldachim kazalnicy, która została wykonana w latach 1579 – 1580 przez Frederica Grossa, wybitnego wrocławskiego rzeźbiarza okresu późnego renesansu, i do roku 1945 należała do najwspanialszych tego rodzaju zabytków w Europie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.