2/04/2014

Dolnośląskie zabytki dofinansowane przez MKiDN

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dotacje w ramach priorytetu - Dziedzictwo kulturowe - Ochrona zabytków 2014. W wyniku I naboru wsparcie finansowe otrzymało kilkadziesiąt zabytków na terenie województw: dolnośląskiego, lubuskiego i opolskiego. Tradycyjnie już, większość pieniędzy przekazano na obiekty sakralne. W szczególności skorzystały kościoły i budowle im towarzyszące w Krzeszowie, Legnickim Polu, Wrocławiu, Henrykowie, Nysie, Dzierżoniowie, które otrzymały dotacje w ramach kilku odrębnych projektów. Wyjątkowo cieszy dofinansowanie zabezpieczenia poewangelickiego kościoła w Żeliszowie.


Także podwójnie dotowane będą prace na terenie zamku Niesytno w Płoninie, w dalszym ciągu remontowane będzie min. sanatorium "Grunwald" w Sokołowsku, pałac w Gorzanowie, zamek w Sobótce-Górce, zamek Książ, twierdza w Srebrnej Górze,  zamek w Siedlisku, domy tkaczy w Chełmsku Śląskim, zamek we Wleniu, zamek w Ząbkowicach Śląskich, zamek w Prochowicach, zamek w Głogówku, krużganki dworu w Nawojowie Łużyckim, pałac w Brodach, zamek "Grodno" w Zagórzu Śląskim, dwór w Ciechanowicach, pałac w Ściborzu, zamek w Kamieńcu Ząbkowickim, dwór w Warcie Bolesławieckiej, dwór w Będkowicach, zamek Kapitanowo w Ścinawce Średniej i wiele innych.Dotacji nie otrzymały min. takie zabytki jak: piramida w Rożnowie, pałac Baworowo w Leśnej, dwór w Chocianowcu, pałac w Siestrzechowicach, pałac w Komarnie, pałac w Mikułowej, Brama Paczkowska w Ziębicach, dwór w Piotrowicach Nyskich, zamek w Urazie, dwór w Piorunkowicach, ruiny kościoła ewangelickiego w Miszkowicach, pałac w Warmątowicach Sienkiewiczowskich, pałac w Dobroszycach,  lapidarium rzeźby nagrobnej w Kożuchowie, kościół poewangelicki w Bytomiu Odrzańskim, wieża zamkowa w Bierutowie, pałac w Rysiowicach, Zamek Księcia Henryka w Staniszowie, czy renesansowy dwór w Maciejowcu. Cieszy jednak, że wymienione zabytki mają swoich gospodarzy, którzy zabiegają o środki na ich renowacje.


Poniżej pełna lista obiektów z województw dolnośląskiego, lubuskiego i opolskiego:

Parafia Ewangelicko-Augsburska św. Trójcy w Świdnicy - Kościół Pokoju - ołtarz ( XVIII w.): konserwacja wraz z licem empory wschodniej - etap II - 300 000,00 zł

Parafia Ewangelicko-Augsburska św. Trójcy w Świdnicy - Kościół Pokoju - cmentarz (XVII w.): rewitalizacja cmentarza przy Kościele Pokoju (V etap) -ostateczne prace ratujące przed całkowitym zniszczeniem - 100 000,00 zł

Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju - Muzeum Papiernictwa (XVII i XVIII w.): montaż systemu sygnalizacji pożaru, systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku głównym oraz instalacji odgromowej w budynku suszarni i w budynku głównym - etap VI - 100 000,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i Św. Jadwigi Śląskiej w Legnickim Polu - kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i św. Jadwigi Śląskiej (XVIII w.): kontynuacja prac konserwatorskich przy elewacji frontowej kościoła: etap II - południowa wieżahełm i część szczytowa do gzymsu - 250 000,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i Św. Jadwigi Śląskiej w Legnickim Polu - kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i św. Jadwigi Śląskiej, barokowy ołtarz główny ( XVIII w.): kontynuacja prac konserwatorskich w prezbiterium kościoła-prace przy elementach drewnianych, złoconych, polichromowanych i obrazie olejnym - 200 000,00 zł

Powiat Legnicki - Legnickie Pole, pobenedyktyński zespół klasztorny (XVIII w.)/ restauracja i odnowienie elewacji frontowej budynku nr 6 - 250 000,00 zł

Opactwo Sióstr Benedyktynek - Krzeszów, pocysterskie Opactwo Benedyktynek (XVIII): konserwacji barokowych portretów śląskiej dynastii piastowskiej autorstwa J.J. Knechtla - 8 portretów Piastów śląskich (ok. 1720r.), 3 portrety Bolka I i Bolka II (2 ćw. XVIII w.) - kontynuacja prac - 100 000,00 zł

Opactwo Sióstr Benedyktynek - Krzeszów,Opactwo Sióstr Benedyktynek (XII w.): remont dachu oraz podłogi Klasztoru,kontynuacja oszklenia oraz modernizacji instalacji elektrycznej,odtworzenie fragmentu muru obronnego - 200 000,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Krzeszowie - kościół pw. Wniebowzięcia NMP (XVIII w.): konserwacja polichromii ściennych J.W. Neunhertza w Kaplicy Emmanuela - kontynuacja prac - 100 000,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Krzeszowie - kościół pw. Wniebowzięcia NMP (XVIII w.): konserwacja i restauracja balustrad - kontynuacja prac - 200 000,00 zł

Diecezja Legnicka - Krzeszów, pawilon na wodzie w Betlejem (XVIII w.) – opactwo cystersów: konserwacja drewnianej elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej oraz remont pokrycia dachu, pomostu i ganku - 100 000,00 zł

Parafia Ewangelicko Augsburska w Jaworze - Kościół Pokoju p.w. Ducha Św. (2. połowa XVII - początek XVIII w.): zachowanie i utrwalenie zagrożonej substancji wyposażenia i wystroju nawy wschodniej i fragmentu nawy północnej - 400 000,00 zł

Klasztor OO. Dominikanów - Wrocław, kościół p.w. św. Wojciecha OO. Dominikanów (XIV w.): ratunkowe prace remontowe pokrycia dachu kościoła - etap III - remont dachu prezbiterium - 250 000,00 zł

Archikatedra pw. św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu - Kolegiata Św. Krzyża i Św. Bartłomieja (1288-1350 r.): prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji południowej obejmującej dwie ściany wierzy południowej oraz południową ścianę transeptu - 300 000,00 zł

Muzeum Architektury we Wrocławiu - zespół byłego klasztoru, ob. Muzeum Architektury (XV odb. XX w.): remont dachu nad klasztorem wraz z wymianą stolarki okiennej w budynku klasztornym - 700 000,00 zł

Rzymskokatolicka Parafia p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Strzegomiu - Bazylika w Strzegomiu (XIV w.): konserwacja ratunkowa XVI i XVII wiecznych płyt epitafijnych wmurowanych w elewację kościoła - kontynuacja prac - 100 000,00 zł

Diecezja Wrocławsko – Gdańska Obrządku Greckokatolickiego - Wrocław, kościół p.w. św. Wincentego i św. Jakuba (XIV w.): wykonanie izolacji ściany zachodniej - kontynuacja - 50 000,00 zł

Archidiecezja Wrocławska - Wrocław, budynek d. biblioteki kapitulnej ob. Archiwum i Muzeum Archidiecezjalne przy pl. Katedralnym 17 (XV w.): remont elewacji wraz z wymianą stoalrki oraz ul. Kanonia 12/14 (XIX w.): remont dachu oraz elewacji - 400 000,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja - Wrocław, kościół p.w. św. Antoniego (XVII w.): wykonanie prac konserwatorsko - restauratorskich w zakresie nawy głównej, nawy bocznej i klatki schodowej w części wschodniej kościoła. - 100 000,00 zł

Kościół Rektoralny p.w. Św. Macieja - Wrocław, Kościół Rektoralny p.w. św. Macieja (XIII w.): kompleksowe prace konserwatorskie - południowy transept oraz konserwacja estetyczna polichromii w nawie głównej wraz z zakończeniem prac konserwatorskich przy późnobarokowym ołtarzu - IV etap - 300 000,00 zł

Diecezja Wrocławska Kościoła Polskokatolickiego - Wrocław, kościół p.w. Św. Marii Magdaleny (XIV w.): prace konserwatorskie przy elewacjach wież - północnej i południowej wraz z masywem międzywieżowym - III etap - 300 000,00 zł

Katedralna Parafia Prawosławna p.w. Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy - Wrocław, Prawosławna Cerkiew Katedralna p.w. Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy (XV w.): remont dachu katedry etap II - 250 000,00 zł

Katedralna Parafia Prawosławna p.w. Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy - Wrocław, Prawosławna Cerkiew Katedralna p.w. Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy (XV w.):remont elewacji wieży głównej katedry od strony północnej - etap IV - 200 000,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka pw. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela w Starej Kamienicy - Mała Kamienica, kościół filialny pw. św. Barbary, konserwacja gotycko--renesansowych malowideł ściennych z XV, XVI i XVII w. w prezbiterium i nawie kościoła - V etap - 100 000,00 zł

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Górze - kościół p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej (XV/XVI w.): remont elewacji - etap III - 100 000,00 zł

Rzymskokatolicka Parafia p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Strzegomiu - Bazylika Mniejsza p.w. św. App. Piotra i Pawła (XIV w): montaż systemu sygnalizacji pożaru i systemu sygnalizacji włamania - 100 000,00 zł

Przedsiębiorstwo Turystyczne Pałac Niesytno w Płoninie S.C. - Płonina, Pałac Niesytno (XVI w,): prace konserwatorskie, zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku, stabilizacja konstrukcyjna budynku pałacu - III etap - 300 000,00 zł

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe TISSO - Płonina, zamek Niesytno (XIV w.): prace konserwatorskie, zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku, stabilizacja konstrukcyjna budynków zamkowych - III etap - 150 000,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Żaganiu - poaugustiański zespół klasztorny (XIII w.): instalacja systemu sygnalizacji pożaru - etap III - 100 000,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Żaganiu - kościół parafialny pw.Wniebowzięcia NMP XIV w., wymiana i naprawa konstrukcji dachu oraz remont elewacji zewnętrznej - 500 000,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wniebowzięcia NMP i Św. Jana Chrzciciela w Henrykowie - kościół p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Jana Chrzciciela- (XIV w.) konserwacja estetyczna dekoracji apsydy Mauzoleum Piastów - kontynuacja prac - 200 000,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wniebowzięcia NMP i Św. Jana Chrzciciela w Henrykowie - Henryków, kościół p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Jana Chrzciciela- (XIV w.) - Mauzoleum Piastów: wymiana poszycia dachu i remont więźby dachowej nad Mauzoleum Piastów i 2 integralnymi kaplicami - 200 000,00 zł

Parafia p.w. św. Jakuba St. Apostoła i św. Agnieszki w Nysie - Bazylika p.w. św. Jakuba Ap. i Agnieszki (XVII/XVIII w.) - baptysterium: konserwacja estetyczna boazerii z cyklem obrazów tablicowych Karola Dankwarta - etap IV - ostatni - 200 000,00 zł

Parafia p.w. św. Jakuba St. Apostoła i św. Agnieszki w Nysie - Nysa, Bazylika p.w. św. Jakuba i Agnieszki - Dzwonnica (XV/XVIw.): konserwacja elewacji dzwonnicy- etap VI - konserwacja przypór P7 i P8 oraz części przypory P5 - 250 000,00 zł

Muzeum w Nysie - Pałac Biskupi (XVII/XVIII w.): prace renowacyjne i konserwatorskie elewacji budynku Muzeum - 200 000,00 zł

Fundacja Sztuki Współczesnej In Situ - Sokołowsko, neogotycki budynek dawnego Sanatorium "Grunwald",(1853-76 r.): wykonanie robót zabezpieczających, stabilizacja konstrukcji, montaż stropów WPS wraz z pracami towarzyszącymi - etap III - 200 000,00 zł

Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. zo.o. zamek Książ w Wałbrzychu (XVIII,XX w.): roboty remontowe pokrycia dachowego skrzydła północnego i środkowego - 500 000,00 zł

Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. zo.o. - Mauzoleum Hochbergów w zamku Książ (1734 r.): prace budowlano konserwatorskie wnętrza mauzoleum - 75 000,00 zł

Fundacja Pałac Gorzanów - założenie pałacowo- parkowe (XVI - XVII w.): prace budowlano-zabezpieczające - kontynuacja prac - 400 000,00 zł

Fundacja Doliny Palaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej - Bukowiec, budynek mieszkalno - gospodarczy na terenie zespołu pałacowo - parkowego (pocz. XIX w.): ratownicze prace konstrukcyjne - etap III - 400 000,00 zł

Dominium Łomnica Fundacja Rozwoju Krajobrazu Kulturowego - Łomnica, stodoła forlwarczna (XVIII w.): wykonanie remontu więźby dachowej, skotwienie i zabezpieczenie popękanych i wygiętych murów i wykonanie nowego pokrycia na dachu z prawidłowym odprowadzeniem wód opadowych oraz założenie instalacji odgromowej - 130 000,00 zł

ECOINWEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Sobótka - Górka, Zamek (XII w.): renowacja kaplicy romańskiej - etap II - sklepienia, ściany i posadzki - 300 000,00 zł

Bielarnia Hessa Sp. z o.o. - Piechowice, przybudówka pałacowa (XVIII w.): renowacja ręcznie malowanych kafli z Delft w saloniku - 90 000,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Marii Magdaleny - Nowe Miasteczko, kościół p.w. św. Marii Magdaleny (XIV w.): konserwacja i restauracja ołtarza Mistrza z Gościeszowic - pentaptyk - 60 000,00 zł

Gmina Paczków - zespół murów miejskich z basztami: wieżą Wrocławską, wieżą Ząbkowicką i wieżą Kłodzką (XIVw.)/ prace konserwatorskie i restauratorskie odcinka murów obronnych - 100 000,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Apostoła Ewangelisty w Paczkowie - kościół p.w. św. Jana Ewangelisty (XIV w.): konserwacja wieży - kontynuacja prac remontowych przy świątyni - 250 000,00 zł

Forteczny Park Kulturowy w Srebrnej Górze Sp. z o.o. - Srebrna Góra,Twierdza ( XVIII w.): kontynuacja remontu Donjonu i Bastionu Dolnego - 750 000,00 zł

Gmina Stoszowice - Srebrna Góra, Wiadukt Żdanowski (XX w.): wykonanie niezbędnych prac zabezpieczających w ramach remontu i rewaloryzacji - kontynuacja prac - 300 000,00 zł

Gmina Wleń - Wleń - obręb Łupki,ruiny zamku (XII w.): remont murów kamiennych, odwodnienie zamku - etap VI - 300 000,00 zł

Parafia Rzymsko -Katolicka Kolegiata p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny - Głogów, kolegiata p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (XII w): wykonanie sklepień krzyżowych w nawie głównej - 400 000,00 zł

Mela Invest sp. z o.o. - Siedlisko, zamek (XVII i XVIII w.): zabezpieczenie ruin skrzydła pd. z reliktami gotyckiego założenia i skrzydła zach. oraz konserwacja i przywrócenie na pierwotne miejsce manierystycznych kolumn w dawnej sali balowej w skrzydle pd. - 200 000,00 zł

Gmina Ząbkowice Śląskie - Zamek (XIV-XVI w.): zabezpieczenie ścian obwodowych (wewnętrznych i zewnętrznych) skrzydła zachodniego, północnego, północnej części skrzydła wschodniego i zachodniej części skrzydła południowego - III etap - 250 000,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jadwigi - Ząbkowice Śląskie, kościół p.w. św. Jadwigi (XVIII w.): ratunkowe prace budowlane i konserwatorskie wnętrza - III etap - 200 000,00 zł

Mniszki Klaryski od Wieczystej Adoracji w Ząbkowicach Śląskich - kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (XIV-XVIII w.): III. etap ratunkowej stabilizacji konstrukcji kościoła - odbudowa kanalizacji deszczowej - etap II - 100 000,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Anny w Ząbkowicach Śląskich - kościół parafialny p.w. św. Anny (XIV w.): prace konserwatorskie elewacji - III etap - 200 000,00 zł

Parafia Rzymsko-Katolicka Świętej Trójcy Żmigrodzie - kościół p.w. Świętej Trójcy (XVI w.): remont dachu - 200 000,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Lwówku Śląskim - kościół pw. Wniebowzięcia NMP (XV w.): kontynuacja renowacji elewacji-konserwacja kamienia i wymiana tynków - 100 000,00 zł

Zgromadzenie Redemptorystów, Dom Zakonny w Bardzie - pocysterski klasztor – obecnie Muzeum Sztuki Sakralnej (1716 r.): montaż systemu sygnalizacji pożaru – etap II - 50 000,00 zł

Gmina Bystrzyca Kłodzka - system fortyfikacji średniowiecznych (XIV w.) prace konserwatorskie oraz roboty budowlane południowo - wschodniego odcinka murów obronnych - IV etap - 200 000,00 zł

Parafia rzymsko-katolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Pisarzowicach - kościoł p.w. Wniebowzięcia NMP (początek XVI w.), późnogotycki ołtarz główny (1525 r.): kontynuacja konserwacji późnogotyckiego pentaptyku ze sceną Wniebowzięcia NMP w szafie środkowej - 150 000,00 zł

Parafia rzymskokatolicka pw.Narodzenia NMP - Chotków, kościół p.w. Narodzenia NMP (XIV w.): remont zagrożonych sklepień, nadproży i łuku tęczowego kościoła - etap II - 500 000,00 zł

Parafia rzymskokatolicka pw.Narodzenia NMP - Chotków, kościół parafialny p.w Narodzenia NMP. skrzydła tryptyku - warsztat Mistrza z Gościeszowic (XV/XVI w.): konserwacja i restauracja - 70 000,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Niemodlinie - kościół p.w. Wniebowzięcia NMP (XIV-XVIII w.) - polichromie ścienne w prezbiterium konserwacja techniczna - II etap - 200 000,00 zł

Wojciech Pryszczewski - Biestrzykowice, pałac (XVIII w.): renowacja dachu, odbudowa stropów i wzmocnienie konstrukcji budynku - 300 000,00 zł

Gmina Kamieniec Ząbkowicki - pałac (XIXw.): prace remontowe monumentalnego tarasu widokowego - 750 000,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka Wniebozięcia NMP - Kamieniec Ząbkowicki, pocysterski kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia NMP - ambona (1710 r.): konserwacja - 200 000,00 zł

Parafia Rzymsko -Katolicka pw. MB Gromnicznej w Kożuchowie. - kościół p.w. Matki Bożej Gromnicznej (XIII w.): kontynuacja prac konserwatorskich przy ołtarzu głównym - 200 000,00 zł

Parafia Rzymsko -Katolicka pw. MB Gromnicznej w Kożuchowie. - kościół p.w. Matki Bożej Gromnicznej (XIII rozbud. XVI odbud. XVI dobud. XVIII w.): remont dachu - 400 000,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jerzego w Dzierżoniowie - kościół parafialny pw. św. Jerzego - ołtarz główny (1616/1719 r.): konserwacja i restauracja - II etap prac - 250 000,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jerzego w Dzierżoniowie - kościół parafialny pw. św. Jerzego (XIII w.): prace konserwatorskie elewacji zachodniej zbudowanej z nieregularnych głazów kamiennych oraz ceglanych wątków elewacji i tynków - kontynuacja prac - 250 000,00 zł

Parafia rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wojanowie - kościół p.w. Wniebowzięcia NMP w Wojanowie (XIVw.): stabilizacja konstrukcyjna stropu nad nawą oraz remont dachu z wymianą pokrycia - etap II - 100 000,00 zł

Gmina Lubawka - Chełmsko Śląskie, "Domy Tkaczy Śląskich" (XVIII w.)/wymiana pokrycia dachowego,gonty drewniane budynków nr 13,14,15 , czyszczenie i impregnacja gontu drewnianego budynków nr 21,22,23 - 200 000,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marcina w Świdnicy - kościół p.w. św Marcina Biskupa (XIV w.): remont budowlano-konserwatorski storczykowej więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachu i wieży - 200 000,00 zł

Kongregacja Śióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Trzebnicy - klasztor ( XVII/XVII w): remont dachu i lukarn oraz ustabilizowanie elementów konstrukcyjnych - północna część zachodniego skrzydła – kontynuacja - 500 000,00 zł

Gmina Otmuchów - Otmuchów, Zamek Biskupi (XIII w.): wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - 100 000,00 zł

Parafia rzymsko-katolicka Św. Mikołaja w Nowej Rudzie - kościół parafialny p.w. Św. Mikołaja (XIX w.): remont dachu - wymiana pokrycia - etap III - 200 000,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka p.w Podwyższenia Krzyża Świętego w Rościsławicach - kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego, (1577- 1606 r. - 1631 -1708 r.)/ prace w prezbiterium: odnowienie tynków i okładzin, odtworzenie opaski kamiennej, izolacja przeciwwilgociowa, odnowienie i odtworzenie okien z witrażami, zakup i remont - 100 000,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jakuba w Jakubowie - kościół parafialny p.w. św. Jakuba - polichromowany strop nawy głównej (ok. 1720 r.): konserwacja - III etap - 250 000,00 zł

Parafia Ewangelicko - Augsburska pw. NMP w Legnicy - kościół ewangelicko - augsburski pw. NMP (XIV/XIX w.): wzmocnienie konstrukcji wieży północnej, powstrzymanie katastrofy budowlanej - IV etap - 500 000,00 zł

Adam i Danuta Wawrzyniak - Prochowice, zamek (XIII - XVII w.): prace konserwatorskie i restauratorskie kamiennych detali architektonicznych i elewacji renesansowej części zamku - etap VI - 400 000,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka p. w. Św. Jadwigi Śląskiej w Miłkowie - kościół parafialny p. w. Św. Jadwigi Śląskiej ( XV/XVI w.): konserwacja techniczna i estetyczna nagrobków "Laborantów" na elewacji kościoła, jako kontynuacja prac przy elementach kamiennych elewacji, między innymi wieży kościoła - 100 000,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka P.W. Świętej Rodziny - Gostków, kościół pw. Świętej Rodziny (XV w.): naprawa więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachu wieży, remontem przyległych elewacji oraz konserwacja piaskowego portalu wejścia głównego i tablic epitafijnych - 100 000,00 zł

Fundacja "Twoje Dziedzictwo" - Żeliszów, kościół poewangelicki (1796-1797 r.): remont dachu wraz z zabezpieczeniem konstrukcji ścian budynku - 200 000,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja Ap. w Głogówku - kościół p.w. św. Bartłomieja Apostoła (XIV w.): prace konserwatorskie przy dekoracji malowideł ściennych i sztukaterii północnej nawy bocznej wraz wyposażeniem ruchomym - 300 000,00 zł

Gmina Głogówek - zamek (XIII/XIV w.): remont dachu i wykonanie kanalizacji deszczowej - 500 000,00 zł

Dorota i Witold Erm - Ścibórz, pałac Heymanna (1668 r.): kontynuacja prac renowacyjnych sztukaterii, konserwacja fresków naściennych, elementów barokowego kowalstwa artystycznego, stolarki drzwiowej, kamieniarki granitowej oraz renowacja tynków elewacji budynku - 250 000,00 zł

Gmina Prudnik - Muzeum Ziemi Prudnickiej - dwie wieże - Mała oraz Katowska (XIX w.): rewitalizacja - 100 000,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka MB Królowej Polski - Nawojów Łużycki, kościół pw. Chrystusa Króla (XVI w.): konserwacja renesansowych kamiennych krużganków - kontynuacja prac przy obiekcie - etap III - 100 000,00 zł

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze - Szklarska Poręba, Dom Carla i Gerharta Hauptmannów (koniec XIX w.); wykonanie systemów alarmowych: SAP, SSWiN i CCTV oraz wykonanie instalacji elektrycznej. - 80 000,00 zł

Ludmiła Hnatów - Ścinawka Średnia / Zamek Kapitanowo (XIV- XVI w.)/ prace konserwatorskie polegające na spięciu kotwami oraz przemurowania partii murów, założeniu niepalnego stropu - 300 000,00 zł

Gmina Walim - Zagórze Śląskie, Zamek Grodno (XIII w.) - Budynek Bramny: stabilizacja i odwodnienie zagrożonej osunięciem skarpy przy budynku, konserwacja zabytkowego portalu kamiennego, wymiana stolarki okiennej stylizowanej na historyczną - 300 000,00 zł

Stanisław i Danuta Kuduk - Warta Bolesławiecka, dwór (XVI w.): pełna konserwacja i odtworzenie XVII i XIXwiecznej dekoracji sgraffitowej na elewacji wschodniego skrzydła budynku - 500 000,00 zł

Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. - Ciechanowice, pałac; pełna konserwacja XVI, XVII i XVIIIwiecznych malowideł na ścianach 3 pomieszczeń na I p. wraz z remontem stropów w tym konserwacją i rekonstrukcją drewnianego, polichromowanego stropu z XVII w. - 200 000,00 zł

Fundacja "Przyjaciół Pałacu Bruhla" - Brody, Pałac Brühla (1680 r.): remont konstrukcji nośnej pałacu - 240 000,00 zł

Radoslaw Łuka - Księgnice Małe, plebania (ok 1790 r.): odtworzenie stropów drewnianych, posadzek kamiennych wraz z wykonaniem mebran izolacyjnych, naprawa ubytków i spękań ścian, osuszenie ścian i wykonanie tynków renowacyjnych na ścianach i sklepieniach - 250 000,00 zł

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Otyniu - kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego (XIII-XVI i XVIII w.): stabilizacja konstrukcji i odbudowa zniszczonej w wyniku katastrofy budowlanej wieży - etap II - 300 000,00 zł

Rzymsko-Katolicka Parafia pw.św. Franciszka z Asyżu - Żerkowice, kościół p.w. Matki Boskiej Różańcowej (XV/XVI w.) remont dachu wraz z robotami towarzyszącymi oraz remont budynku kościoła - 200 000,00 zł

Lesław Pańczyszyn - Będkowice, dwór obronny na wodzie (1546 r.przeb. XVIII w.): remont dachu - 200 000,00 zł

Arkadiusz Michoński - Broniszów, dawny Szpital św. Trójcy (XVIII w.): roboty fundamentowe i murowe, osuszanie ścian, konserwacja fasady wraz jej wystrojem rzeźbiarskim - 150 000,00 zł

Danuta Bűttner - Dębowy Gaj, dom o konstrukcji ryglowej (XVIII w.): zabezpieczenie i renowacja - etap III - 100 000,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka Św. Jerzego w Prószkowie - kościół p.w. św. Jerzego (XVII w.) oraz skarpa utrzymująca kościół (XVI w.): wzmocnienie skarpy budynku kościoła, wykonanie drenaży, wymiana utwardzeń placu przykościelnego, remont i zabezpieczenie ścian fundamentowych oraz malowanie elewacji - 300 000,00 zł

3 komentarze:

 1. Anonimowy2/04/2014

  Jak dobrze, że tyle parafii dostało dotacje, już się obawiałem, że zginą marnie, biedaki...

  OdpowiedzUsuń
 2. Anonimowy2/05/2014

  Pałac Gorzanów, coś pięknego :)

  OdpowiedzUsuń
 3. Jeśli system dofinansowań na wnioski właścicieli/zarządców jest zły, to właściciele/zarządcy powinni ostentacyjnie nie składać wniosków o dofinansowanie.

  OdpowiedzUsuń

Administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.