Śląski renesans

Renesansowy dwór obronny na Dolnym Śląsku znajdziemy niemal w każdej wsi. Budowle wielokrotnie przebudowywane w późniejszych wiekach wciąż zachowały charakterystyczny detal kamieniarski, dekorację elewacji, często otoczone są fosą... Zachowały, chociaż dla większości z nich już dawno zapadł wyrok śmierci, więc stoją opuszczone lub są dewastowane przez miejscową ludność. Gdyby można je było przenieść w inny region, zmienić ich "metryki" skażone niemieckim pochodzeniem, można sobie wyobrazić obrazki odmienne od tych, które widzimy dzisiaj. Gdyby można było...Nie można. Na Dolnym Śląsku po 1945 roku niszczone były zabytki które przetrwały na tej ziemi w niezmienionym kształcie od setek lat, po 1989 roku, poza nielicznymi wyjątkami, kontynuowano tą politykę ignorancji i systematycznej eliminacji, stąd dzisiaj stan wielu obiektów jest tragiczny. Niedawno świętowaliśmy 25-lecie wolnej Polski, były przemówienia, hymny pochwalne, samozachwyt. Wiele się w kraju zmieniło po zmianie ustroju, jednak w dziedzinie ochrony zabytków wciąż tkwimy w najczarniejszych latach PRL...


Na zdjęciach dwory w Gogołowie i Wirach koło Świdnicy

Obsługiwane przez usługę Blogger.