4/15/2016

Niedobra zmiana

Uchwalona 31 marca przez Sejm ustawa o obrocie ziemią wstrzymuje sprzedaż państwowych gruntów na 5 lat z wyjątkiem nieruchomości do 2 ha oraz innych przeznaczonych np. na cele nierolne jak pod budownictwo mieszkaniowe, centra biznesowo-logistyczne czy składy magazynowe. 

Reguluje też prywatny obrót ziemią; zakłada, że nabywcą ziemi rolnej może być jedynie rolnik indywidualny czyli osoba fizyczna, która osobiście gospodaruje na gruntach do 300 ha, posiada kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkuje w gminie, gdzie jest położona co najmniej jedna działka jego gospodarstwa. 

Agencja Nieruchomości Rolnych będzie miała prawo pierwokupu ziemi. Jednak nie będzie to dotyczyło dziedziczenia gospodarstwa przez osoby bliskie. 

Działki o powierzchni mniejszej niż 0,3 hektara (30 arów) będą wyłączone spod rygorów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

www.rp.pl


Przyjęta przez sejm ustawa jest prawdopodobnie aktem skazującym na karę śmierci dziesiątki, o ile nie setki dolnośląskich zamków i pałaców. Nie tylko tych, będących w zasobach Agencji Nieruchomości Rolnych, ale i zabytki które dotychczasowi właściciele chcieli z różnych powodów sprzedać. Przestały być lokatą kapitału i inwestycją, ponieważ nikt nie wyłoży milionów złotych w interes, którego nie da się w krytycznym momencie spieniężyć. W myśl obecnych przepisów, posiadanie zabytkowych rezydencji z parkiem staje się kulą u nogi. Ich właściciele zostali skazani na wieczne posiadanie, chyba że odkupi je jakimś cudem związek wyznaniowy lub Agencja Nieruchomości Rolnych, co można uznać w większości przypadków za daleko posuniętą fantazję.


Dzięki wyprzedaży zabytkowych rezydencji z zasobów ANR w ostatnich latach kilkadziesiąt obiektów znalazło nowych właścicieli, którzy częściowo rozpoczęli kosztowne i długotrwałe remonty. Przygotowano mieszkania dla mieszkańców folwarków i samych pałaców, co było nową jakością w podejściu do zabytków i potencjalnych inwestorów. Wydawało się, że wszystko idzie w dobrym kierunku, a przynajmniej w lepszym niż katastrofalne rządy państwowego zarządcy, rujnującego swoją ignorancją i bezczynnością posiadane mienie. W myśl obecnych przepisów ten stan został utrwalony na lata. Powrót "gospodarza" o pgr-owskiej mentalności i stylu zarządzania co oznacza powolną śmierć większości zabytków w posiadaniu agencji. W ustawie nie wspomniano o środkach przeznaczonych chociaż na ich zabezpieczenie.


Można się łudzić, że kościół katolicki, który jest bardzo dobrym gospodarzem, nagle zacznie tworzyć domy rekolekcyjne i parafialne gdzie popadnie. Można wierzyć że światli i bogaci rolnicy zechcą być panami na włościach więc rzucą się masowo na dwory i pałace. Kto chce, niech sobie marzy że Agencja Nieruchomości Rolnych, po wymianie kadr na bardziej patriotyczne, zacznie remontować tysiące rezydencji w całej Polsce aby przekazać je na mieszkania socjalne i domy samotnej matki bez 500+, a folwarki na stadniny koni arabskich. To są jednak żarty i bajki, bo zapowiada się czarny okres w historii wielu zabytków. Nie pierwszy i nie ostatni. O ile jednak dewastację czasów PRL zrzucono na barki krasnoarmiejców i partyjnych aparatczyków, to w tym przypadku za ustawą stoją konkretni ludzie podpisani z imienia i nazwiska. 


Patrioci, którzy polskiej ziemi nie dadzą Niemcowi i kapitaliście. Po nich choćby zgliszcza.

4/05/2016

Tandeta Stulecia

Wpisana na listę UNESCO wrocławska Hala Stulecia to arcydzieło architektury modernistycznej i przykład geniuszu inżynierskiego jej twórców. Budowla zaprojektowana przez Maxa Berga szybko stała się symbolem miasta oraz jednym z najważniejszych dzieł człowieka w XX wieku. Gdy powstała (w latach 1911-1913) jej żelbetowa kopuła nie miała sobie równych w całym świecie. Tuż obok znany architekt Hans Poelzig stworzył pawilon wystawowy, a całość uzupełniała monumentalna pergola zamykająca klamrą centralne założenie dawnych terenów wystawowych. Mimo wielu zniszczeń podczas II wojny światowej większość budynków przetrwała i była wykorzystywana zgodnie ze swoim przeznaczeniem aż do naszych czasów. W 2008 roku rozpoczął się gruntowny remont hali, który miał na celu przywrócenie jej do pierwotnego stanu wraz z modernizacją pozwalającą na wykorzystanie obiektu według obowiązujących standardów.


Hans Poelzig był również autorem pawilonu letniego w którym dawniej mieściła się restauracja tworząca pierwszoplanową fasadę widzianą od strony sadzawki i pergoli. Niestety, nie przetrwał on w pierwotnym kształcie do naszych czasów więc podczas wspomnianej modernizacji został rozbudowany oraz dostosowany do potrzeb Wrocławskiego Centrum Kongresowego. Po bokach restauracji powstały pawilony mieszczące sale wielofunkcyjne, w zamyśle twórcy mające zlewać się z otoczeniem poprzez zastosowanie przeszklonych fasad. Niestety, tylko w teorii. Trudno zrozumieć kto wydał zgodę na tak drastycznie kontrastującą z istniejącymi budowlami i pretensjonalną zabudowę szpecącą doskonałą architekturę całego założenia. Już Max Berg przewidywał domknięcie pergoli ale raczej wątpliwe by przyklasnął na widok tego co możemy dzisiaj "podziwiać". Czy tak trudno było po prostu zrekonstruować pierwotne dzieło Poelziga, rezygnując z ingerencji w zabytkową substancję ? Czy nie można było zlokalizować centrum kongresowego na przykład w miejscu nieistniejącej hali Berga na przedpolu Pawilonu Czterech Kopuł ? Dlaczego współcześni architekci i inwestorzy muszą zaznaczać swój ślad w dziełach które są same w sobie doskonałe ?
Gdyby chociaż powstała architektura nawiązująca do zastanych zabytkowych budowli, gdyby stworzono nową jakość uzupełniającą tylko pawilon, gdyby zastosowano najlepszej jakości materiały i zadbano o detal... Niestety, wrocławska perła architektoniczna znana w całym świecie, wizytówka miasta i jego największy skarb został potraktowany architektoniczną taniochą w najgorszym stylu. Koszmarną kostką, która zamiast zniknąć, brutalnie kontrastuje z żelbetową finezją wokół niej. Wraz z błękitną szklaną fasadą dawnego Dworu Targowego (autor Max Berg) oraz przeszkleniem dziedzińca Pawilonu Czterech Kopuł daje świadectwo bezguścia i braku talentu współczesnych architektów oraz bezmyślności i zachłanności właścicieli tych obiektów.


Inny wielki mistrz modernistycznej architektury - Mies van der Rohe powiedział "mniej znaczy więcej". W przypadku Hali Stulecia i wielu innych zabytków zeszpeconych przez współczesne ingerencje powinno to oznaczać - rekonstrukcja do pierwotnego stanu lub nic. Mierzenie się z dawnymi mistrzami przez obecnych rzemieślników oraz urzędników ingerujących w projekty zazwyczaj kończy się kompromitacją.

więcej zdjęć: www.zabytkidolnegoslaska.com.pl

4/01/2016

Lwowski miesiąc w Europejskiej Stolicy Kultury

Przeniesiona ze Lwowa "Panorama Racławicka" jest dzisiaj jednym z symboli Wrocławia. Zarówno w sensie historycznym, jak i symbolicznym, ponieważ po II wojnie światowej w mieście znaleźli schronienie dawni mieszkańcy Lwowa wyrzuceni ze swoich domów w wyniku przesunięcia granic. Chociaż najwięcej dawnych lwowiaków osiedliło się w Gliwicach i w Bytomiu, to miasto nad Odrą postrzegane jest do dzisiaj jako ich główne skupisko. Różne są teorie związane z tym tematem, poczynając od dawnych tramwajarzy po elity naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego tworzące klimat i tożsamość dawnego Breslau. W Rynku stanął "repatriowany" pomnik Fredry, tuż obok znalazło nową siedzibę "Ossolineum", a w dolnośląskich kościołach zawisły kresowe Madonny.


W 2013 roku w jednym z pomieszczeń wpisanej na listę UNESCO Hali Stulecia otwarto kolejną atrakcję w postaci makiety XVIII-wiecznego Lwowa wykonanej przed wojną przez inżyniera Janusza Witwickiego wraz z zespołem. Rozpoczęte w 1936 roku prace, poprzedzone wnikliwymi studiami i analizami, trwały do 1946 roku, kiedy w niewyjaśnionych okolicznościach został zamordowany, w radzieckim już mieście, autor tego wyjątkowego dzieła. Mimo sprzeciwu nowych władz, dzięki żonie autora - Irenie Witwickiej, przewiezione elementy makiety znalazły schronienie w piwnicach Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, aby po latach trafić na strych Muzeum Architektury i po licznych perypetiach, jako depozyt "Ossolineum" do Hali Stulecia.


Panorama Plastyczna Dawnego Lwowa jest atrakcją nową i wciąż mało znaną wśród turystów. Kolejny relikt miasta nad Pełtwią, który znalazł się we Wrocławiu, budujący symboliczną więź między miastami "utraconymi". To także wpisane na listę dóbr kultury dzieło sztuki o specyficznym klimacie i charakterze. Pamiątka historyczna wielkiej wartości, eksponowana na profesjonalnie i nowocześnie zorganizowanej wystawie.


W ramach Europejskiej Stolicy Kultury w kwiecień został ogłoszony miesiącem Lwowa. Zorganizowane zostaną koncerty spotkania, pokazy filmowe i wystawy. W Przejściu Garncarskim będzie stworzona Lwowska Uliczka ze stoiskami gastronomicznymi i rzemieślniczymi. Z tego miejsca będą kursowały turystyczne meleksy dowożące turystów do lwowskiej panoramy w Hali Stulecia. 

więcej zdjęć na www.zabytkidolnegoslaska.com.pl