2/21/2014

Ratujmy Paczków przed Carcassonne

(...)Projekt Galerii nawiązuje do historii i tradycji rejonu i wkomponowuje się w zabytkowy charakter okolicy. Elewacja centrum została zaprojektowana, tak aby korespondować z historycznymi zabudowaniami - murami obronnymi. Również od strony wizualnej, w zakresie logo, wystroju wnętrza i elementów komunikacji projekt został stworzony z myślą o średniowiecznych korzeniach miasta.(...)


tekst i zdjęcie ze strony propertynews.pl

Każda miejscowość musi się rozwijać aby przetrwać i dotyczy to także pięknie "zakonserwowanego" Paczkowa. Jeżeli nie będą pojawiały się kolejne inwestycje a wraz z nimi miejsca pracy, nic nie uratuje tego pięknego miasta przed degrengoladą z jaką mamy do czynienia w innych miejscach Polski. Czy akurat "galeria handlowa" pomoże, czy dobije miejscowy handel, można dyskutować. Problemem nie jest planowana budowa takiego obiektu a jego "architektura" (?)...

Spojrzenie na wizualizację uświadamia nam, że ktoś wciąż tkwi mentalnie w średniowieczu i to widzianym oczami dziecka. Mistrzowie z tego okresu pewnie by załamali ręce na widok tego "dzieła" jakie zafundował nam "architekt" (?). Aż trudno uwierzyć że na początku XXI wieku, w czasach gdy trwa intensywna dyskusja na temat zdegradowanej polskiej przestrzeni ktoś potrafi zaprojektować coś takiego z myślą o średniowiecznych korzeniach miasta. Prawdopodobnie twórca spędził ostatnie 100 lat w lochu i nie dotarły do niego wieści z cywilizowanego świata... Paczków przez wieki opierał się licznym najazdom, niszczycielskiemu upływowi czasu, jego mieszkańcy szanowali spuściznę architektoniczną miasta i uzupełniali ją harmonijnie wkomponowanymi nowymi obiektami. Nawet w okresie PRL nie powstało nic, co by psuło zastane otoczenie, co jest rzadkością, szczególnie na "Ziemiach Odzyskanych". Wszystko wskazuje na to, że mury polskiego Carcassone runą (wizerunkowo) pod wpływem "korespondencji" z nowym "dziełem" na miarę naszych czasów (?). Czy ktoś w końcu rozpocznie weryfikację posiadanych uprawnień architektonicznych pod kątem estetyki tworzonych projektów i powstrzyma niszczenie naszej przestrzeni zanim nie będzie za późno ?


2/18/2014

Rzeźnia

Chorzowska rzeźnia powstała w 1901 roku i przez cały okres swojego istnienia należała do największych i najnowocześniejszych tego typu zakładów na terenie Śląska. Neogotyckie budowle trwale wpisały się w krajobraz miasta, a w 1986 roku część z nich trafiła do rejestru zabytków. W połowie lat dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku obiekt trafi w ręce prywatne. Gdy spojrzymy dzisiaj na zabytkowy kompleks położony w ścisłym centrum sporego miasta, kilkaset metrów od Urzędu Miejskiego, nasuwają się skojarzenia z bombardowaniem, przejściem tornada lub innego kataklizmu który pozostawił po sobie jedynie zgliszcza i ruiny. Trudno uwierzyć że jest to po prostu efekt braku opieki właściciela i operatywności miejscowych złomiarzy, których grupki co jakiś czas przemykają wśród ruin...

2/04/2014

Dolnośląskie zabytki dofinansowane przez MKiDN

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dotacje w ramach priorytetu - Dziedzictwo kulturowe - Ochrona zabytków 2014. W wyniku I naboru wsparcie finansowe otrzymało kilkadziesiąt zabytków na terenie województw: dolnośląskiego, lubuskiego i opolskiego. Tradycyjnie już, większość pieniędzy przekazano na obiekty sakralne. W szczególności skorzystały kościoły i budowle im towarzyszące w Krzeszowie, Legnickim Polu, Wrocławiu, Henrykowie, Nysie, Dzierżoniowie, które otrzymały dotacje w ramach kilku odrębnych projektów. Wyjątkowo cieszy dofinansowanie zabezpieczenia poewangelickiego kościoła w Żeliszowie.


Także podwójnie dotowane będą prace na terenie zamku Niesytno w Płoninie, w dalszym ciągu remontowane będzie min. sanatorium "Grunwald" w Sokołowsku, pałac w Gorzanowie, zamek w Sobótce-Górce, zamek Książ, twierdza w Srebrnej Górze,  zamek w Siedlisku, domy tkaczy w Chełmsku Śląskim, zamek we Wleniu, zamek w Ząbkowicach Śląskich, zamek w Prochowicach, zamek w Głogówku, krużganki dworu w Nawojowie Łużyckim, pałac w Brodach, zamek "Grodno" w Zagórzu Śląskim, dwór w Ciechanowicach, pałac w Ściborzu, zamek w Kamieńcu Ząbkowickim, dwór w Warcie Bolesławieckiej, dwór w Będkowicach, zamek Kapitanowo w Ścinawce Średniej i wiele innych.Dotacji nie otrzymały min. takie zabytki jak: piramida w Rożnowie, pałac Baworowo w Leśnej, dwór w Chocianowcu, pałac w Siestrzechowicach, pałac w Komarnie, pałac w Mikułowej, Brama Paczkowska w Ziębicach, dwór w Piotrowicach Nyskich, zamek w Urazie, dwór w Piorunkowicach, ruiny kościoła ewangelickiego w Miszkowicach, pałac w Warmątowicach Sienkiewiczowskich, pałac w Dobroszycach,  lapidarium rzeźby nagrobnej w Kożuchowie, kościół poewangelicki w Bytomiu Odrzańskim, wieża zamkowa w Bierutowie, pałac w Rysiowicach, Zamek Księcia Henryka w Staniszowie, czy renesansowy dwór w Maciejowcu. Cieszy jednak, że wymienione zabytki mają swoich gospodarzy, którzy zabiegają o środki na ich renowacje.


Poniżej pełna lista obiektów z województw dolnośląskiego, lubuskiego i opolskiego:

Parafia Ewangelicko-Augsburska św. Trójcy w Świdnicy - Kościół Pokoju - ołtarz ( XVIII w.): konserwacja wraz z licem empory wschodniej - etap II - 300 000,00 zł

Parafia Ewangelicko-Augsburska św. Trójcy w Świdnicy - Kościół Pokoju - cmentarz (XVII w.): rewitalizacja cmentarza przy Kościele Pokoju (V etap) -ostateczne prace ratujące przed całkowitym zniszczeniem - 100 000,00 zł

Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju - Muzeum Papiernictwa (XVII i XVIII w.): montaż systemu sygnalizacji pożaru, systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku głównym oraz instalacji odgromowej w budynku suszarni i w budynku głównym - etap VI - 100 000,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i Św. Jadwigi Śląskiej w Legnickim Polu - kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i św. Jadwigi Śląskiej (XVIII w.): kontynuacja prac konserwatorskich przy elewacji frontowej kościoła: etap II - południowa wieżahełm i część szczytowa do gzymsu - 250 000,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i Św. Jadwigi Śląskiej w Legnickim Polu - kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i św. Jadwigi Śląskiej, barokowy ołtarz główny ( XVIII w.): kontynuacja prac konserwatorskich w prezbiterium kościoła-prace przy elementach drewnianych, złoconych, polichromowanych i obrazie olejnym - 200 000,00 zł

Powiat Legnicki - Legnickie Pole, pobenedyktyński zespół klasztorny (XVIII w.)/ restauracja i odnowienie elewacji frontowej budynku nr 6 - 250 000,00 zł

Opactwo Sióstr Benedyktynek - Krzeszów, pocysterskie Opactwo Benedyktynek (XVIII): konserwacji barokowych portretów śląskiej dynastii piastowskiej autorstwa J.J. Knechtla - 8 portretów Piastów śląskich (ok. 1720r.), 3 portrety Bolka I i Bolka II (2 ćw. XVIII w.) - kontynuacja prac - 100 000,00 zł

Opactwo Sióstr Benedyktynek - Krzeszów,Opactwo Sióstr Benedyktynek (XII w.): remont dachu oraz podłogi Klasztoru,kontynuacja oszklenia oraz modernizacji instalacji elektrycznej,odtworzenie fragmentu muru obronnego - 200 000,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Krzeszowie - kościół pw. Wniebowzięcia NMP (XVIII w.): konserwacja polichromii ściennych J.W. Neunhertza w Kaplicy Emmanuela - kontynuacja prac - 100 000,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Krzeszowie - kościół pw. Wniebowzięcia NMP (XVIII w.): konserwacja i restauracja balustrad - kontynuacja prac - 200 000,00 zł

Diecezja Legnicka - Krzeszów, pawilon na wodzie w Betlejem (XVIII w.) – opactwo cystersów: konserwacja drewnianej elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej oraz remont pokrycia dachu, pomostu i ganku - 100 000,00 zł

Parafia Ewangelicko Augsburska w Jaworze - Kościół Pokoju p.w. Ducha Św. (2. połowa XVII - początek XVIII w.): zachowanie i utrwalenie zagrożonej substancji wyposażenia i wystroju nawy wschodniej i fragmentu nawy północnej - 400 000,00 zł

Klasztor OO. Dominikanów - Wrocław, kościół p.w. św. Wojciecha OO. Dominikanów (XIV w.): ratunkowe prace remontowe pokrycia dachu kościoła - etap III - remont dachu prezbiterium - 250 000,00 zł

Archikatedra pw. św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu - Kolegiata Św. Krzyża i Św. Bartłomieja (1288-1350 r.): prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji południowej obejmującej dwie ściany wierzy południowej oraz południową ścianę transeptu - 300 000,00 zł

Muzeum Architektury we Wrocławiu - zespół byłego klasztoru, ob. Muzeum Architektury (XV odb. XX w.): remont dachu nad klasztorem wraz z wymianą stolarki okiennej w budynku klasztornym - 700 000,00 zł

Rzymskokatolicka Parafia p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Strzegomiu - Bazylika w Strzegomiu (XIV w.): konserwacja ratunkowa XVI i XVII wiecznych płyt epitafijnych wmurowanych w elewację kościoła - kontynuacja prac - 100 000,00 zł

Diecezja Wrocławsko – Gdańska Obrządku Greckokatolickiego - Wrocław, kościół p.w. św. Wincentego i św. Jakuba (XIV w.): wykonanie izolacji ściany zachodniej - kontynuacja - 50 000,00 zł

Archidiecezja Wrocławska - Wrocław, budynek d. biblioteki kapitulnej ob. Archiwum i Muzeum Archidiecezjalne przy pl. Katedralnym 17 (XV w.): remont elewacji wraz z wymianą stoalrki oraz ul. Kanonia 12/14 (XIX w.): remont dachu oraz elewacji - 400 000,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja - Wrocław, kościół p.w. św. Antoniego (XVII w.): wykonanie prac konserwatorsko - restauratorskich w zakresie nawy głównej, nawy bocznej i klatki schodowej w części wschodniej kościoła. - 100 000,00 zł

Kościół Rektoralny p.w. Św. Macieja - Wrocław, Kościół Rektoralny p.w. św. Macieja (XIII w.): kompleksowe prace konserwatorskie - południowy transept oraz konserwacja estetyczna polichromii w nawie głównej wraz z zakończeniem prac konserwatorskich przy późnobarokowym ołtarzu - IV etap - 300 000,00 zł

Diecezja Wrocławska Kościoła Polskokatolickiego - Wrocław, kościół p.w. Św. Marii Magdaleny (XIV w.): prace konserwatorskie przy elewacjach wież - północnej i południowej wraz z masywem międzywieżowym - III etap - 300 000,00 zł

Katedralna Parafia Prawosławna p.w. Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy - Wrocław, Prawosławna Cerkiew Katedralna p.w. Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy (XV w.): remont dachu katedry etap II - 250 000,00 zł

Katedralna Parafia Prawosławna p.w. Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy - Wrocław, Prawosławna Cerkiew Katedralna p.w. Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy (XV w.):remont elewacji wieży głównej katedry od strony północnej - etap IV - 200 000,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka pw. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela w Starej Kamienicy - Mała Kamienica, kościół filialny pw. św. Barbary, konserwacja gotycko--renesansowych malowideł ściennych z XV, XVI i XVII w. w prezbiterium i nawie kościoła - V etap - 100 000,00 zł

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Górze - kościół p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej (XV/XVI w.): remont elewacji - etap III - 100 000,00 zł

Rzymskokatolicka Parafia p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Strzegomiu - Bazylika Mniejsza p.w. św. App. Piotra i Pawła (XIV w): montaż systemu sygnalizacji pożaru i systemu sygnalizacji włamania - 100 000,00 zł

Przedsiębiorstwo Turystyczne Pałac Niesytno w Płoninie S.C. - Płonina, Pałac Niesytno (XVI w,): prace konserwatorskie, zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku, stabilizacja konstrukcyjna budynku pałacu - III etap - 300 000,00 zł

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe TISSO - Płonina, zamek Niesytno (XIV w.): prace konserwatorskie, zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku, stabilizacja konstrukcyjna budynków zamkowych - III etap - 150 000,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Żaganiu - poaugustiański zespół klasztorny (XIII w.): instalacja systemu sygnalizacji pożaru - etap III - 100 000,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Żaganiu - kościół parafialny pw.Wniebowzięcia NMP XIV w., wymiana i naprawa konstrukcji dachu oraz remont elewacji zewnętrznej - 500 000,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wniebowzięcia NMP i Św. Jana Chrzciciela w Henrykowie - kościół p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Jana Chrzciciela- (XIV w.) konserwacja estetyczna dekoracji apsydy Mauzoleum Piastów - kontynuacja prac - 200 000,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wniebowzięcia NMP i Św. Jana Chrzciciela w Henrykowie - Henryków, kościół p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Jana Chrzciciela- (XIV w.) - Mauzoleum Piastów: wymiana poszycia dachu i remont więźby dachowej nad Mauzoleum Piastów i 2 integralnymi kaplicami - 200 000,00 zł

Parafia p.w. św. Jakuba St. Apostoła i św. Agnieszki w Nysie - Bazylika p.w. św. Jakuba Ap. i Agnieszki (XVII/XVIII w.) - baptysterium: konserwacja estetyczna boazerii z cyklem obrazów tablicowych Karola Dankwarta - etap IV - ostatni - 200 000,00 zł

Parafia p.w. św. Jakuba St. Apostoła i św. Agnieszki w Nysie - Nysa, Bazylika p.w. św. Jakuba i Agnieszki - Dzwonnica (XV/XVIw.): konserwacja elewacji dzwonnicy- etap VI - konserwacja przypór P7 i P8 oraz części przypory P5 - 250 000,00 zł

Muzeum w Nysie - Pałac Biskupi (XVII/XVIII w.): prace renowacyjne i konserwatorskie elewacji budynku Muzeum - 200 000,00 zł

Fundacja Sztuki Współczesnej In Situ - Sokołowsko, neogotycki budynek dawnego Sanatorium "Grunwald",(1853-76 r.): wykonanie robót zabezpieczających, stabilizacja konstrukcji, montaż stropów WPS wraz z pracami towarzyszącymi - etap III - 200 000,00 zł

Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. zo.o. zamek Książ w Wałbrzychu (XVIII,XX w.): roboty remontowe pokrycia dachowego skrzydła północnego i środkowego - 500 000,00 zł

Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. zo.o. - Mauzoleum Hochbergów w zamku Książ (1734 r.): prace budowlano konserwatorskie wnętrza mauzoleum - 75 000,00 zł

Fundacja Pałac Gorzanów - założenie pałacowo- parkowe (XVI - XVII w.): prace budowlano-zabezpieczające - kontynuacja prac - 400 000,00 zł

Fundacja Doliny Palaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej - Bukowiec, budynek mieszkalno - gospodarczy na terenie zespołu pałacowo - parkowego (pocz. XIX w.): ratownicze prace konstrukcyjne - etap III - 400 000,00 zł

Dominium Łomnica Fundacja Rozwoju Krajobrazu Kulturowego - Łomnica, stodoła forlwarczna (XVIII w.): wykonanie remontu więźby dachowej, skotwienie i zabezpieczenie popękanych i wygiętych murów i wykonanie nowego pokrycia na dachu z prawidłowym odprowadzeniem wód opadowych oraz założenie instalacji odgromowej - 130 000,00 zł

ECOINWEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Sobótka - Górka, Zamek (XII w.): renowacja kaplicy romańskiej - etap II - sklepienia, ściany i posadzki - 300 000,00 zł

Bielarnia Hessa Sp. z o.o. - Piechowice, przybudówka pałacowa (XVIII w.): renowacja ręcznie malowanych kafli z Delft w saloniku - 90 000,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Marii Magdaleny - Nowe Miasteczko, kościół p.w. św. Marii Magdaleny (XIV w.): konserwacja i restauracja ołtarza Mistrza z Gościeszowic - pentaptyk - 60 000,00 zł

Gmina Paczków - zespół murów miejskich z basztami: wieżą Wrocławską, wieżą Ząbkowicką i wieżą Kłodzką (XIVw.)/ prace konserwatorskie i restauratorskie odcinka murów obronnych - 100 000,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Apostoła Ewangelisty w Paczkowie - kościół p.w. św. Jana Ewangelisty (XIV w.): konserwacja wieży - kontynuacja prac remontowych przy świątyni - 250 000,00 zł

Forteczny Park Kulturowy w Srebrnej Górze Sp. z o.o. - Srebrna Góra,Twierdza ( XVIII w.): kontynuacja remontu Donjonu i Bastionu Dolnego - 750 000,00 zł

Gmina Stoszowice - Srebrna Góra, Wiadukt Żdanowski (XX w.): wykonanie niezbędnych prac zabezpieczających w ramach remontu i rewaloryzacji - kontynuacja prac - 300 000,00 zł

Gmina Wleń - Wleń - obręb Łupki,ruiny zamku (XII w.): remont murów kamiennych, odwodnienie zamku - etap VI - 300 000,00 zł

Parafia Rzymsko -Katolicka Kolegiata p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny - Głogów, kolegiata p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (XII w): wykonanie sklepień krzyżowych w nawie głównej - 400 000,00 zł

Mela Invest sp. z o.o. - Siedlisko, zamek (XVII i XVIII w.): zabezpieczenie ruin skrzydła pd. z reliktami gotyckiego założenia i skrzydła zach. oraz konserwacja i przywrócenie na pierwotne miejsce manierystycznych kolumn w dawnej sali balowej w skrzydle pd. - 200 000,00 zł

Gmina Ząbkowice Śląskie - Zamek (XIV-XVI w.): zabezpieczenie ścian obwodowych (wewnętrznych i zewnętrznych) skrzydła zachodniego, północnego, północnej części skrzydła wschodniego i zachodniej części skrzydła południowego - III etap - 250 000,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jadwigi - Ząbkowice Śląskie, kościół p.w. św. Jadwigi (XVIII w.): ratunkowe prace budowlane i konserwatorskie wnętrza - III etap - 200 000,00 zł

Mniszki Klaryski od Wieczystej Adoracji w Ząbkowicach Śląskich - kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (XIV-XVIII w.): III. etap ratunkowej stabilizacji konstrukcji kościoła - odbudowa kanalizacji deszczowej - etap II - 100 000,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Anny w Ząbkowicach Śląskich - kościół parafialny p.w. św. Anny (XIV w.): prace konserwatorskie elewacji - III etap - 200 000,00 zł

Parafia Rzymsko-Katolicka Świętej Trójcy Żmigrodzie - kościół p.w. Świętej Trójcy (XVI w.): remont dachu - 200 000,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Lwówku Śląskim - kościół pw. Wniebowzięcia NMP (XV w.): kontynuacja renowacji elewacji-konserwacja kamienia i wymiana tynków - 100 000,00 zł

Zgromadzenie Redemptorystów, Dom Zakonny w Bardzie - pocysterski klasztor – obecnie Muzeum Sztuki Sakralnej (1716 r.): montaż systemu sygnalizacji pożaru – etap II - 50 000,00 zł

Gmina Bystrzyca Kłodzka - system fortyfikacji średniowiecznych (XIV w.) prace konserwatorskie oraz roboty budowlane południowo - wschodniego odcinka murów obronnych - IV etap - 200 000,00 zł

Parafia rzymsko-katolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Pisarzowicach - kościoł p.w. Wniebowzięcia NMP (początek XVI w.), późnogotycki ołtarz główny (1525 r.): kontynuacja konserwacji późnogotyckiego pentaptyku ze sceną Wniebowzięcia NMP w szafie środkowej - 150 000,00 zł

Parafia rzymskokatolicka pw.Narodzenia NMP - Chotków, kościół p.w. Narodzenia NMP (XIV w.): remont zagrożonych sklepień, nadproży i łuku tęczowego kościoła - etap II - 500 000,00 zł

Parafia rzymskokatolicka pw.Narodzenia NMP - Chotków, kościół parafialny p.w Narodzenia NMP. skrzydła tryptyku - warsztat Mistrza z Gościeszowic (XV/XVI w.): konserwacja i restauracja - 70 000,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Niemodlinie - kościół p.w. Wniebowzięcia NMP (XIV-XVIII w.) - polichromie ścienne w prezbiterium konserwacja techniczna - II etap - 200 000,00 zł

Wojciech Pryszczewski - Biestrzykowice, pałac (XVIII w.): renowacja dachu, odbudowa stropów i wzmocnienie konstrukcji budynku - 300 000,00 zł

Gmina Kamieniec Ząbkowicki - pałac (XIXw.): prace remontowe monumentalnego tarasu widokowego - 750 000,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka Wniebozięcia NMP - Kamieniec Ząbkowicki, pocysterski kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia NMP - ambona (1710 r.): konserwacja - 200 000,00 zł

Parafia Rzymsko -Katolicka pw. MB Gromnicznej w Kożuchowie. - kościół p.w. Matki Bożej Gromnicznej (XIII w.): kontynuacja prac konserwatorskich przy ołtarzu głównym - 200 000,00 zł

Parafia Rzymsko -Katolicka pw. MB Gromnicznej w Kożuchowie. - kościół p.w. Matki Bożej Gromnicznej (XIII rozbud. XVI odbud. XVI dobud. XVIII w.): remont dachu - 400 000,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jerzego w Dzierżoniowie - kościół parafialny pw. św. Jerzego - ołtarz główny (1616/1719 r.): konserwacja i restauracja - II etap prac - 250 000,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jerzego w Dzierżoniowie - kościół parafialny pw. św. Jerzego (XIII w.): prace konserwatorskie elewacji zachodniej zbudowanej z nieregularnych głazów kamiennych oraz ceglanych wątków elewacji i tynków - kontynuacja prac - 250 000,00 zł

Parafia rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wojanowie - kościół p.w. Wniebowzięcia NMP w Wojanowie (XIVw.): stabilizacja konstrukcyjna stropu nad nawą oraz remont dachu z wymianą pokrycia - etap II - 100 000,00 zł

Gmina Lubawka - Chełmsko Śląskie, "Domy Tkaczy Śląskich" (XVIII w.)/wymiana pokrycia dachowego,gonty drewniane budynków nr 13,14,15 , czyszczenie i impregnacja gontu drewnianego budynków nr 21,22,23 - 200 000,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marcina w Świdnicy - kościół p.w. św Marcina Biskupa (XIV w.): remont budowlano-konserwatorski storczykowej więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachu i wieży - 200 000,00 zł

Kongregacja Śióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Trzebnicy - klasztor ( XVII/XVII w): remont dachu i lukarn oraz ustabilizowanie elementów konstrukcyjnych - północna część zachodniego skrzydła – kontynuacja - 500 000,00 zł

Gmina Otmuchów - Otmuchów, Zamek Biskupi (XIII w.): wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - 100 000,00 zł

Parafia rzymsko-katolicka Św. Mikołaja w Nowej Rudzie - kościół parafialny p.w. Św. Mikołaja (XIX w.): remont dachu - wymiana pokrycia - etap III - 200 000,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka p.w Podwyższenia Krzyża Świętego w Rościsławicach - kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego, (1577- 1606 r. - 1631 -1708 r.)/ prace w prezbiterium: odnowienie tynków i okładzin, odtworzenie opaski kamiennej, izolacja przeciwwilgociowa, odnowienie i odtworzenie okien z witrażami, zakup i remont - 100 000,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jakuba w Jakubowie - kościół parafialny p.w. św. Jakuba - polichromowany strop nawy głównej (ok. 1720 r.): konserwacja - III etap - 250 000,00 zł

Parafia Ewangelicko - Augsburska pw. NMP w Legnicy - kościół ewangelicko - augsburski pw. NMP (XIV/XIX w.): wzmocnienie konstrukcji wieży północnej, powstrzymanie katastrofy budowlanej - IV etap - 500 000,00 zł

Adam i Danuta Wawrzyniak - Prochowice, zamek (XIII - XVII w.): prace konserwatorskie i restauratorskie kamiennych detali architektonicznych i elewacji renesansowej części zamku - etap VI - 400 000,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka p. w. Św. Jadwigi Śląskiej w Miłkowie - kościół parafialny p. w. Św. Jadwigi Śląskiej ( XV/XVI w.): konserwacja techniczna i estetyczna nagrobków "Laborantów" na elewacji kościoła, jako kontynuacja prac przy elementach kamiennych elewacji, między innymi wieży kościoła - 100 000,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka P.W. Świętej Rodziny - Gostków, kościół pw. Świętej Rodziny (XV w.): naprawa więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachu wieży, remontem przyległych elewacji oraz konserwacja piaskowego portalu wejścia głównego i tablic epitafijnych - 100 000,00 zł

Fundacja "Twoje Dziedzictwo" - Żeliszów, kościół poewangelicki (1796-1797 r.): remont dachu wraz z zabezpieczeniem konstrukcji ścian budynku - 200 000,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja Ap. w Głogówku - kościół p.w. św. Bartłomieja Apostoła (XIV w.): prace konserwatorskie przy dekoracji malowideł ściennych i sztukaterii północnej nawy bocznej wraz wyposażeniem ruchomym - 300 000,00 zł

Gmina Głogówek - zamek (XIII/XIV w.): remont dachu i wykonanie kanalizacji deszczowej - 500 000,00 zł

Dorota i Witold Erm - Ścibórz, pałac Heymanna (1668 r.): kontynuacja prac renowacyjnych sztukaterii, konserwacja fresków naściennych, elementów barokowego kowalstwa artystycznego, stolarki drzwiowej, kamieniarki granitowej oraz renowacja tynków elewacji budynku - 250 000,00 zł

Gmina Prudnik - Muzeum Ziemi Prudnickiej - dwie wieże - Mała oraz Katowska (XIX w.): rewitalizacja - 100 000,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka MB Królowej Polski - Nawojów Łużycki, kościół pw. Chrystusa Króla (XVI w.): konserwacja renesansowych kamiennych krużganków - kontynuacja prac przy obiekcie - etap III - 100 000,00 zł

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze - Szklarska Poręba, Dom Carla i Gerharta Hauptmannów (koniec XIX w.); wykonanie systemów alarmowych: SAP, SSWiN i CCTV oraz wykonanie instalacji elektrycznej. - 80 000,00 zł

Ludmiła Hnatów - Ścinawka Średnia / Zamek Kapitanowo (XIV- XVI w.)/ prace konserwatorskie polegające na spięciu kotwami oraz przemurowania partii murów, założeniu niepalnego stropu - 300 000,00 zł

Gmina Walim - Zagórze Śląskie, Zamek Grodno (XIII w.) - Budynek Bramny: stabilizacja i odwodnienie zagrożonej osunięciem skarpy przy budynku, konserwacja zabytkowego portalu kamiennego, wymiana stolarki okiennej stylizowanej na historyczną - 300 000,00 zł

Stanisław i Danuta Kuduk - Warta Bolesławiecka, dwór (XVI w.): pełna konserwacja i odtworzenie XVII i XIXwiecznej dekoracji sgraffitowej na elewacji wschodniego skrzydła budynku - 500 000,00 zł

Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. - Ciechanowice, pałac; pełna konserwacja XVI, XVII i XVIIIwiecznych malowideł na ścianach 3 pomieszczeń na I p. wraz z remontem stropów w tym konserwacją i rekonstrukcją drewnianego, polichromowanego stropu z XVII w. - 200 000,00 zł

Fundacja "Przyjaciół Pałacu Bruhla" - Brody, Pałac Brühla (1680 r.): remont konstrukcji nośnej pałacu - 240 000,00 zł

Radoslaw Łuka - Księgnice Małe, plebania (ok 1790 r.): odtworzenie stropów drewnianych, posadzek kamiennych wraz z wykonaniem mebran izolacyjnych, naprawa ubytków i spękań ścian, osuszenie ścian i wykonanie tynków renowacyjnych na ścianach i sklepieniach - 250 000,00 zł

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Otyniu - kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego (XIII-XVI i XVIII w.): stabilizacja konstrukcji i odbudowa zniszczonej w wyniku katastrofy budowlanej wieży - etap II - 300 000,00 zł

Rzymsko-Katolicka Parafia pw.św. Franciszka z Asyżu - Żerkowice, kościół p.w. Matki Boskiej Różańcowej (XV/XVI w.) remont dachu wraz z robotami towarzyszącymi oraz remont budynku kościoła - 200 000,00 zł

Lesław Pańczyszyn - Będkowice, dwór obronny na wodzie (1546 r.przeb. XVIII w.): remont dachu - 200 000,00 zł

Arkadiusz Michoński - Broniszów, dawny Szpital św. Trójcy (XVIII w.): roboty fundamentowe i murowe, osuszanie ścian, konserwacja fasady wraz jej wystrojem rzeźbiarskim - 150 000,00 zł

Danuta Bűttner - Dębowy Gaj, dom o konstrukcji ryglowej (XVIII w.): zabezpieczenie i renowacja - etap III - 100 000,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka Św. Jerzego w Prószkowie - kościół p.w. św. Jerzego (XVII w.) oraz skarpa utrzymująca kościół (XVI w.): wzmocnienie skarpy budynku kościoła, wykonanie drenaży, wymiana utwardzeń placu przykościelnego, remont i zabezpieczenie ścian fundamentowych oraz malowanie elewacji - 300 000,00 zł

2/03/2014

Umysłowy beton

Gmina Chocianów złożyła wniosek o dofinansowanie MKiDN na prace przy zabezpieczeniu renesansowego dworu w Chocianowcu:

"prace zabezpieczeniowe terenu wokół zamku trwałym ogrodzeniem betonowym (!) i odtworzenie zawalonego fragmentu ściany od strony północno-zachodniej"

Nie wiadomo czy "trwałe ogrodzenie betonowe" ma wzmocnić walory obronne dworu czy poprawić jego walory estetyczne. MKiDN dotacji nie przyznało.


Gdy w zeszłym roku zawaliła się ściana tego renesansowego zabytku pierwszym pomysłem samorządowców było jego kompletne wyburzenie, teraz planują odbudowę ubytków ale i otoczenie całości betonowym ogrodzeniem (być może zwieńczone drutem kolczastym ?). Pomysły miejscowych urzędników coraz bardziej zadziwiają. To "awangardowe" podejście do zabytków szokuje, nawet jeżeli przyjmiemy naszą siermiężną rzeczywistość... Czyżby Urząd w Chocianowie był odcięty od cywilizowanego świata ?

2/02/2014

"Dziki Zachód"

Tylko na jeden dzień właściciel - handlująca złomem spółka Proda-Metal z Wałbrzycha - wstrzymał bezprawne wyburzanie 170-letniej przędzalni w Mysłakowicach. Oszukał konserwatora i wczoraj po wyjeździe jego pracowników wypuścił koparki. Z budynku, który był zabytkiem klasy europejskiej, została jedna ściana.


zdjęcie: nj24.pl

Przędzalnia dawnych zakładów "Orzeł" w Mysłakowicach przestała istnieć. Była najważniejszym elementem zabytkowego kompleksu z połowy XIX wieku, unikatową konstrukcją żeliwną o ogromnym znaczeniu historycznym i architektonicznym. Powstała min. za sprawą króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III, który tuż obok posiadał swoją rezydencję, aby ulżyć ciężkiemu losowi tkaczy śląskich i ożywić gospodarkę w regionie. Przez kilkadziesiąt lat wyroby zakładu były doceniane na całym świecie, a budynek przędzalni stał się architektonicznym wzorem dla podobnych w całej Europie. Początek końca nastąpił na początku lat dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku. W 2010 roku zakład został sprzedany przez syndyka masy upadłościowej firmie handlującej złomem (Proda-Metal z Wałbrzycha), bez słowa sprzeciwu ze strony odpowiednich organów, które przez 3 lata jakie minęły od tego czasu niespecjalnie interesowały się ich losem i nie odczuwały zaniepokojenia że nowy gospodarz tylko czeka na odpowiednią okazję aby się ich pozbyć - dosłownie.

(...)- Z takim cynizmem i jawnym pogwałceniem prawa nie spotkałem się w całej swojej pracy zawodowej - mówi konserwator zabytków z Jeleniej Góry Wojciech Kapałczyński.(...)


Gdy koparki ruszyły do akcji konserwator był na miejscu. Złożył zawiadomienie do prokuratury, wypisał odpowiednie papierki i uznał, że to wystarczy... Tym razem właściciel zabytku, nauczony wieloletnim doświadczeniem, tylko parsknął śmiechem i dopełnił dzieła zniszczenia. Dlaczego wraz z konserwatorem nie pojawiła się policja, nie zabezpieczyła sprzętu oraz nie przesłuchała podejrzanych ? Dlaczego nie zareagował Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego i nie wstrzymał rozbiórki zabezpieczając obiekt ? Złamano Ustawę o Ochronie Zabytków, Prawo Budowlane, prace prowadzone bez pozwolenia zagrażały zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi ale nie widać, żeby ktokolwiek reagował. W końcu nawet dziecko wie że surowe egzekwowanie prawa w Polsce ogranicza się zazwyczaj do kodeksu drogowego i prawa podatkowego...

Zawiniły wszystkie odpowiedzialne organy państwowe i samorządowe, ale największe razy zbiera kierownik delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Jeleniej Górze Wojciech Kapałczyński. Czy słusznie ?

Przyjrzyjmy się sytuacji przyjmując szerszy kontekst wydarzeń z ostatnich lat na tym terenie. Na pierwszy rzut oka jest wspaniale, kwitnie Dolina Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej, zachwycają zamki: Grodziec, Czocha i w Kliczkowie, cieszą oko wyremontowane kamienice w miastach i miasteczkach. Wystarczy jednak odrobinę zjechać z utartych ścieżek aby zobaczyć inne oblicze regionu - dziesiątki walących się pałaców, dworów, zamków, kościołów i innych zabytkowych budowli. Rozbierane na każdym kroku wiekowe folwarki i zabudowania gospodarcze służące jako tani skład materiałów budowlanych i dawcy wspaniałej kamieniarki do licznych składów handlujących tym materiałem. Nie sposób nie zauważyć docieplanych styropianem domów przysłupowych, dewastowanych parków, rozkradanych rezydencji.

Myli się kierownik delegatury, że nie spotkał się jeszcze z takim cynizmem i pogwałceniem prawa, bo nie ucichły jeszcze echa samowoli budowlanej hotelu "Gołębiewski" w Karpaczu, gdzie konserwator Wojciech Kapałczyński został identycznie zignorowany przez inwestora, którego wspierali w łamaniu prawa lokalni samorządowcy (!) Nie spotkała ich za to żadna kara, podobnie jak kara nie spotyka licznych właścicieli zabytków, którzy doprowadzają je na naszych oczach do kompletnej ruiny przy pełnej bezczynności tego samego konserwatora zabytków, który w tej chwili mami nas surowymi karami jakie mają spotkać burzycieli z Mysłakowic. Jakie kary spotkały osoby odpowiedzialne za wyburzenie barokowego kościoła ewangelickiego w Czernicy k. Jeleniej Góry ? Jaką karę dostali młodociani podpalacze zabytkowego kościoła z Zatoniu k. Bogatyni, a jak ukarano właściciela za pozostawienie tych ruin na pastwę losu ? Pytania retoryczne, które można mnożyć i odpowiedź będzie zawsze taka sama - zabytki można niszczyć bezkarnie i to przyzwolenie wykorzystali właściciele przędzalni z Mysłakowic.

Na koniec przykład niewiarygodnego cynizmu. W zeszłym roku burmistrz Lwówka Śląskiego Ludwik Kaziów kazał zrównać z ziemią dawny cmentarz ewangelicki w Sobocie aby "posprzątać" teren. Wtedy kierownik jeleniogórskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków tak komentował całą sprawę:

(...)"burmistrz nie zasługuje na karę. Przeciwnie, należy mu się pochwała za gospodarskie podejście: -Na początku tego nie wiedzieliśmy, ale sprawdziliśmy i okazało się, że cmentarz w Sobocie nie jest ujęty w rejestrze ani w gminnej ewidencji zabytków, więc burmistrz miał pełne prawo zrobić z nim, co uważał za słuszne. Był tam śmietnik, więc wziął i posprzątał. Teraz ci, co najwięcej tam śmiecili, są najbardziej oburzeni."(...)

Miejmy nadzieję, że tym razem "gospodarskie podejście" firmy Proda-Metal zostanie zinterpretowane w inny sposób. Trafiło na zabytek wpisany do rejestru, ale nietrudno sobie wyobrazić jakie by było tłumaczenie gdyby było inaczej. Włos się na głowie jeży, tym bardziej że na tym terenie jest całkiem sporo obiektów, które do dzisiaj się w rejestrze nie znalazły, a są wśród nich nawet renesansowe dwory.

(...)- Mam nadzieję, że opinia publiczna będzie mnie w tej walce wspierać - powiedział "Gazecie" Wojciech Kapałczyński. (...)

"Opinia publiczna" czyli miłośnicy zabytków oraz stowarzyszenia przez wiele lat walczyły o przetrwanie wielu miejscowych obiektów, zazwyczaj bezskutecznie. Często ich działalność kończyła się bezpardonową walką z konserwatorem, który takie działania społeczne zazwyczaj traktuje jako patologię i podważanie jego kompetencji. Nieważne racje - ważne aby "dokopać mądrali", pozbyć się natrętnego petenta, pokazać kto tu rządzi, zniechęcić do dalszego zajmowania się sprawą. Każdy wniosek trzeba "z urzędu" odrzucić, a gdy zabraknie argumentów rozłożyć bezradnie ręce i zwalić wszystko na ustawodawców. W ten sposób urzędy konserwatorskie w całym kraju dorobiły się ogromnej rzeszy wrogów, także wśród właścicieli zabytków. Teraz mamy wszyscy konserwatora wspierać i wszyscy to robimy. Opinia publiczna żąda surowego ukarania sprawców, nie ma to być kara finansowa, nie kara więzienia - to ma być odbudowa zniszczonego zabytku. Tylko taki wyrok zniechęci kolejnych wandali do podobnych działań w przyszłości i przywróci społeczeństwu utracony walor w krajobrazie kulturowym regionu. Nawet jeżeli to już nie będzie to samo...

W tej sprawie stowarzyszenie "Monitoring Zabytków" z Opola wystosowało już odpowiednie pismo:


Na podstawie art. 31 § 1 pkt 1 k.p.a. w związku z art. 45 ust. 1 u.o.z. wnoszę o wszczęcie z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji nakazującej przywrócenie zabytku nieruchomego (tj. zespołu d. zakładów lniarskich „Orzeł”, położonych przy ul. Daszyńskiego 16 w Mysłakowicach, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A/4906/1-6, na podstawie decyzji z dnia 28.02.2011 r.) do poprzedniego stanu.

Na podstawie art. 31 § 1 pkt 2 k.p.a. wnoszę o dopuszczenie Stowarzyszenia do udziału w postępowaniu.

Uzasadnienie

Z informacji podanej na stronie http://www.prw.pl/articles/view/32792/wyburzyl-czesc-zabytku-z-xix-wieku wynika, że właściciel wyburzył XIX-wieczną halę dawnych zakładów lniarskich Orzeł w Mysłakowicach.

Rozbiórka budynku niewątpliwie stanowi roboty budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 7 Prawa budowlanego.

Zgodnie natomiast z art. 36 ust. 1 pkt 1 u.o.z. pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru.

Ponieważ rozbiórka, o której mowa wyżej, nastąpiła bez uzyskania przewidzianego prawem pozwolenia organu konserwatorskiego, zatem zaszła przesłanka do wszczęcia z urzędu postępowania, o którym mowa w art. 45 ust. 1 u.o.z.