Świeczniki „śląskie”

9/16/2010

W drugiej połowie XIX w. zaczęły masowo powstawać na Dolnym Śląsku wyroby użytkowe z różnych mas ceramicznych: porcelany, porcelitu i fajans...

Obsługiwane przez usługę Blogger.