Przełom czy puste słowa ?

5/30/2012

Należycie pielęgnowane dziedzictwo przesądza o atrakcyjności regionu, podnosząc konkurencyjność produktów turystycznych. Zabytki, miejsca o ...

Dziurawy rejestr (4)

5/24/2012

Gostków powiat wałbrzyski - kościół par. p.w. św. Barbary i Katarzyny, ob. p.w. Świętej Rodziny, XIV-XVIII, nr rej.: A/1707/817 z 16.12.19...

Dziurawy rejestr (3)

5/24/2012

Prusy powiat strzeliński - kościół par. p.w. św. Wawrzyńca, ok. 1300, 1497, 1612, nr rej.: 503/W z 6.04.1983 - zespół dworski, 1608-XVIII: ...

Dziurawy rejestr (2)

5/24/2012

Sichów  powiat jaworski - kościół par. p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP, XV-XVIII,  nr rej.: A/2400/1953 z 14.03.1969  - cmentarz przyko...

Dziurawy rejestr (1)

5/23/2012

Rejestr zabytków to wykaz obiektów uznanych za zabytki na podstawie decyzji wydanej przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wpis do rejes...

Niezwykłe kaplice

5/21/2012

Bazylika Grobu Bożego w Jerozolimie powstała w miejscu gdzie miał znajdować się grób Jezusa Chrystusa. Poświęcona w 336 roku była później wi...

Renesans na śmietniku

5/20/2012

Dwór w Jędrzychowicach koło Zgorzelca powstał w 1611 roku. W 1625 roku był przebudowywany  i ponownie w XIX i na początku XX wieku. W tym cz...

Euroabsurd

5/19/2012

Euro 2012 powoli opanowało media i wszystko wokół nas, a z każdym dniem napięcie i medialny szum będą wzrastały. Większość podziela euforię ...

Na estetycznym dnie

5/18/2012

Polska jest najpiękniejszym krajem na świecie - to nie jest tylko slogan, ponieważ szerokie grono ludzi tak właśnie uważa i przemierza nasz ...

Obsługiwane przez usługę Blogger.