2/20/2017

Dotacje MKiDN na zabytki w 2017 roku

Ogłoszono wyniki I naboru 2017 Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Poniżej lista dolnośląskich zabytków które otrzymały dotacje:


Świdnica, Kościół Pokoju: konserwacja XVII-wiecznej loży Hochberga wraz z licem północnej empory transeptu - II etap - 600 000 zł

Trzebnica, Bazylika św. Jadwigi (XIII w.): remont posadzki kamiennej w nawie głównej część zachodnia oraz remont podstaw filarów kamiennych - ostatni etap - 200 000 zł

Jawor, Kościół Pokoju (1655 r.): zakup i instalacja systemu wczesnego ostrzegania przed pożarem VEESDA - 170 000 zł

Siedlisko, Zamek: prace konserwatorsko-restauratorskie przy kamieniarskim wystroju kaplicy zamkowej (1618 r), zabezpieczenie zachodniej części ruin skrzydła pd (1611 r.) oraz skrzydła zachodniego (1741 r.) - 230 000 zł

Legnickie Pole, kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Św. i św. Jadwigi Śląskiej (XVIII w.): kontynuacja prac konserwatorskich przy elewacji frontowej – stolarka, detal kamienny i metalowy - 320 000 zł

Jawor, Kościół Pokoju (lata 70. XVII w./pocz. XX w.): zabezpieczenie i konserwacja zagrożonej polichromii pułapu stropu i odeskowania usztywnień konstrukcji nad nawą środkową - kontynuacja prac - 600 000 zł

Krzeszów, kościół p.w. św. Józefa (XVII w.): kontynuacja konserwacji polichromii sklepiennych autorstwa Michała Willmanna - etap II - 300 000 zł

Strzegom, Bazylika (XIV w.): konserwacja ratunkowa XVI- i XVIIwiecznych płyt epitafijnych wmurowanych w elewację kościoła (etap V) oraz modernizacja instalacji elektrycznej - kontynuacja prac - 185 000 zł

Trzebnica, zespół dawnego opactwa cysterek (XIII – XX w.): remont dachu i więźby dachowej Domu Jana i Henryka – etap II – Łącznik (II poł. XVIII w., I poł. XX w.) – kontynuacja - 170 000 zł

Trzebnica, klasztor (XIII/ XVII/XVIII w.): ratunkowy remont dachu, kominów i lukarn oraz wzmocnienie, ustabilizowanie i wymiana zniszczonych elementów więźby dachowej i stropów – etap VI - 600 000 zł

Krzeszów, Opactwo Sióstr Benedyktynek (XII w.): remont dachu Klasztoru - etap IV - 500 000 zł

Legnickie Pole, kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego i św. Jadwigi Śląskiej (XVIII w.): ratowniczy remont zagrożonych zniszczeniem polichromowanych sklepień - 400 000 zł

Nysa, Bazylika p.w. św. Jakuba Apostoła i św. Agnieszki (XV - XIX, po 1945 r.): wymiana poszycia dachowego na dachach kościoła - etap III - 500 000 zł

Henryków, kościół p.w. Wniebowzięcia NMP (XIV w.): konserwacja dekoracji Mauzoleum Piastów - zakończenie zadania - 190 000 zł

Świdnica, Kościół Pokoju - cmentarz (XVII w.): rewitalizacja - VIII etap - ostateczne prace ratujące przed całkowitym zniszczeniem - 100 000 zł

Srebrna Góra, Twierdza (XVIII w.): Bastion Górny - remont i odbudowa poterny (etap I), Donżon-kontynuacja remontu poprzez odprowadzenie wód opadowych, Bastion Dolny - remont elewacji południowej (etap I) - 500 000 zł

Żagań, zespół poaugustiański - biblioteka poaugustiańska oraz empora chóru (obecnie muzeum) : prace ratunkowe oraz konserwatorsko-restauratorskie przy wnętr zach (XVIII w.) - kontynuacja - 350 000 zł

Świdnica, Katedra p.w. św. Stanisława B.M. i św. Wacława M. (XIV w.): kontynuacja prac konserwatorskich we wnętrzu katedry - Nawa Główna oraz Dolna Kaplica Mariacka (tzw. Stara Zakrystia) - 300 000 zł

Wrocław, kościół p.w. św. Marii Magdaleny (XIV w.): kompleksowe prace konserwatorskie przy elewacjach wieży południowej i korpusu nawowego - VI etap - 600 000 zł

Płonina, Pałac Niesytno (XVI w.): prace konserwatorskie, zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku, stabilizacja konstrukcyjna budynku pałacu - VI etap - decyzja PINB - 240 000 zł

Wrocław, kościół Najświętszej Marii Panny na Piasku (XIV w.): kon serwacja elewacji północnej - etap IV - 500 000 zł

Nysa, Bazylika p.w. św. Jakuba i św. Agnieszki - dzwonnica (XV / XVI w.): konserwacja elewacji dzwonnicy (przypora P7 i ściana wschodnia) - 240 000 zł

Płonina, zamek Niesytno (XIV w.): prace konserwatorskie, zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku, stabilizacja konstrukcyjna budynków zamkowych - VI etap - decyzja PINB - 200 000 zł

Legnickie Pole, pobenedyktyński zespół klasztorny (XVIII w.): restauracja i odnowienie wraz z osuszeniem elewacji frontowej budynków nr 4, 5 oraz dziedzińca budynków nr 6, 7 - etap IV - 500 000 zł

Żagań, kościół p.w. Wniebowzięcia NMP (XIV w.): prace konserwatorskie i budowlane szczytów kościoła oraz wymiana pokrycia dachów na kruchtach przylegających do kościoła - II etap - 500 000 zł

Kożuchów, kościół p.w. Matki Bożej Gromnicznej (XIII w.): zabezpieczenie obiektu, prace ratunkowe i wzmacniające konstrukcję - etap II - 500 000 zł

Głogów, Kolegiata p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (XII w.): wykonanie naprawy pomieszczenia pod Kaplicą Mariacką i naprawa posadzek w prezbiterium - 200 000 zł

Kłodzko, kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (XIV w.): remont dachu oraz stropu nad nawą boczną prawą (południową) - decyzja PINB - 170 000 zł

Trzebnica, klasztor (XIII, XVII/XVIII w.): ratunkowy remont i konserwacja głównych schodów wejściowych do klasztoru (1724 r.) zlokalizowanych w elewacji zachodniej od strony dziedzińca klasztornego - decyzja PINB - 200 000 zł

Paczków, kościół p.w. św. Jana Ewangelisty (XIV w.): konserwacja elewacji prezbiterium - kontynuacja prac przy elewacji kościoła - 250 000 zł

Wrocław, Kościół Rektoralny Duszpasterstwa Środowisk Twórczych p.w. św. Marcina (XIV w.): dokończenie prac przy elewacji oraz konserwatorski remont zewnętrznych fragmentów sklepień i przypór - etap V - 450 000 zł

Głogówek, kościół p.w. św. Bartłomieja Apostoła (XIV w.): prace konserwatorskie przy dekoracji malowideł ściennych i sztukaterii w południowej nawie bocznej wraz z wyposażeniem - zakończenie prac - 250 000 zł

Jelenia Góra, budynek dawnego Kolegium jezuickiego (XVII - XVIII w.): kontynuacja ratunkowej rekonstrukcji dachu - etap III - zakończenie - 110 000 zł

Ścinawka Średnia, Zamek Kapitanowo (XIV-XVI w.): prace ratunkowe - etap IV - wykonanie pokrycia dachowego, rynien i instalacji odgromowej budynków wysokich - 210 000 zł

Staniszów, Zamek Księcia Henryka (1806 r.): konstrukcja murów - prace ratunkowe oraz zabezpieczenie budowli - 40 000 zł

Strzegom, średniowieczne miejskie mury obronne (XIII w.): likwidacja zagrożenia katastrofą budowlaną poprzez wykonanie robót budowlanych - decyzja PINB - etap II - 300 000 zł

Sokołowsko, neogotycki budynek dawnego Sanatorium "Grunwald" (1853-76): prace budowlane związane z odbudową spalonych oraz zarwanych stropów i dachów - etap VI - 300 000 zł

Bardo, Bazylika NMP (XVII/XVIII w): II etap konserwacji barokowego ołtarza głównego z 1715 r. z cudowną figurą NMP Bardzkiej i obrazem M. Willmanna - 130 000 zł

Sieroszów, pałac letni opatów henrykowskich (XVIII w.): odbudowa zarwanych sklepień oraz remont zniszczonych ścian we wnętrzu pałacu - 100 000 zł

Krzeszów, pocysterskie Opactwo Sióstr Benedyktynek (XVIII w.) - biblioteka klasztorna (1795 r.): renowacja wystroju ścian i wyposażenia stolarskiego - 130 000 zł

Jelenia Góra, Bazylika Mniejsza (XII w.): prace konserwatorskie przy kamiennej elewacji - 450 000 zł

Legnica, Mauzoleum Piastów (1341, 1672-1679): prace konserwatorsko - restauratorskie dekoracji malarskiej i stiuków kopuły Mauzoleum - 200 000 zł

Paczków, kościół p.w. św. Jana Ewangelisty (XIV w.): konserwacja wieży gotyckiego kościoła - pozostałe fragmenty elewacji wraz z klatką schodową wieży - 120 000 zł

Jelenia Góra, Bazylika Mniejsza (XII w.): zakup i montaż Instalacja przeciwpożarowej - 85 000 zł

Chotków, kościół p.w. Narodzenia NMP (XIV w.): ratunkowe prace konserwatorskie we wnętrzu - etap IV - remont zagrożonych sklepień nawy - 250 000 zł

Jakubów, kościół p.w. św. Jakuba (1629, 1 poł. XVIII): wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy Loży kolatorskiej i Chórze w nawie kościoła – etap II - 170 000 zł

Pokój, kościół ewangelicki (XVIII w.): konserwacja i restauracja wyposażenia wnętrza kościoła - etap II: konserwacja i restauracja ołtarza głównego - ambonowego - 150 000 zł

Nowa Ruda, kościół p.w. św. Mikołaja (XIX w.): remont dachu, wymiana pokrycia - etap VI - 130 000 zł

Jelenia Góra, kościół p.w. św. Wojciecha (d. św. Jerzego) (pocz. XVI w.): konserwacja XVIII - wiecznego stropu polichromowanego oraz empory z zespołem XVIII - wiecznych obrazów – etap II - 150 000 zł

Wrocław, kościół p.w. św. Karola Boromeusza (XX w.): rewitalizacja Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w zakresie prac konserwatorsko-restauratorskich wieży głównej kościoła - 130 000 zł

Lubiąż, zespół obiektów pocysterskich - biblioteka klasztorna (1737 r.): prace konserwatorsko-restauratorskie na ścianie wschodniej - kontynuacja - 200 000 zł

Zagórze Śląskie, Zamek Grodno (XIII w.): zabezpieczenie konstrukcji - mury "zamku górnego", które uległy częściowemu zawaleniu - 40 000 zł 


Wleń, ruiny średniowiecznego zamku: zabezpieczenie - etap VIII - 250 000 zł

Świebodzice, sarkofag miedziany polichromowany, złocony Zuzanny Jadwigi Schaffgotsch (XVII w.) z krypty grobowej rodu von Hochberg: ratunkowa konserwacja techniczna i estetyczna - 50 000 zł

Stara Kamienica, zamek (XVI w.): ratownicze zabezpieczenie kamiennego łukowego przyziemia zamku - 200 000 zł

Kościelniki Średnie, kościół filialny p.w. NMP (XI w.): ratunkowy remont hełmu wieży - 200 000 zł

Ząbkowice Śląskie, kaplica św. Jerzego (XIV w.): prace ratunkowe - wzmocnienie fundamentów, naprawa pęknięć murów, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, remont dachu - nakaz WUOZ - 300 000 zł

Piotrkowice, zespół pałacowy (poł. XVI w, poddany barokizacji ok. 1693 r. i późn.) - Mauzoleum Danckelmanów (ok. 1850 r.): interwencyjne ratunkowe prace murowe i zabezpieczające - 50 000 zł

Wrocław, kościół p.w. św. Michała Archanioła (XIX w.): prace konserwatorskie elewacji północnego ramienia transeptu - IV etap - decyzja PINB - 100 000 zł

Bogatynia, dom przysłupowy (1728 r.): rekonstrukcja budynku po powodzi i pożarze, wykonanie elewacji bocznych i deskowania, stolarki okiennej, podłóg i ścianek działowych oraz rekonstrukcja klatki schodowej - 120 000 zł

Siedlęcin, dwór (oficyna) przy średniowiecznej wieży mieszkalnej (XIV-XIX w.): ratunkowy remont dachu na budynku głównym i łączniku do wieży wraz z remontem kominów - 100 000 zł

Ścinawka Średnia, Zamek Kapitanowo (XV-XVI w.): naprawa elewacji dziedzińca wewnętrznego i budynków niskich - etap II - 70 000 zł

Stara Kamienica, kościół p.w. Ścięcia św. Jana Chrzciciela (XIV w.): remont awaryjny wieży - 200 000 zł

Uniemyśl, karczma sądowa (XVIII w.): odrestaurowanie i montaż zabytkowych polichromowanych desek stropowych - 75 000 zł

Ziębice, Bazylika Mniejsza - kościół św. Jerzego (XIII - XV w.): remont elewacji - etap III - remont trzech elewacji wieży kościelnej oraz północnej elewacji korpusu kościoła - kontynuacja - 350 000 zł

Jelenia Góra-Sobieszów, kościół filialny p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa (XVIII w.): konserwacja i restauracja empory organowej wraz z kolumnami i obrazami - 25 000 zł

Jerzmanowa, pałac (XVI w.): remont dachu - 200 000 zł

Jelenia Góra, kościół p.w. św. J.Chrzciciela: prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym (1716/17r.) - etap I - tabernakulum i otoczenie - 35 000 zł

Gryfów Śląski, kościół p.w. św. Jadwigi Śląskiej (XVI w.): konserwacja barokowej ambony - 100 000 zł

Jelenia Góra, Pawilon Norweski (1906-1909 r.): przywrócenie pierwotnej funkcji poprzez przeprowadzanie prac konserwatorskich, restauratorskich i budowlanych - 150 000 zł

Mirsk, kościół p.w. Zwiastowania NMP (XVI w.): prace renowacyjno-malarskie elewacji - 120 000 zł

Bojadła, zespół pałacowy (I ćw. XVIII w.): remont dachu pałacu i kordegardy - III etap - 80 000 zł

Międzylesie, kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Św. (XVIII w.): remont dachów kościoła (kontynuacja), elewacji frontowej i wykonanie odwodnienia - decyzja PINB - 330 000 zł

Szklarska Poręba Dolna, kościół filialny p.w. Niepokalanego Serca NMP (XVIII w.): remont dachu, renowacja elewacji wraz z likwidacją zawilgocenia ścian fundamentowych i konserwacją stolarki - 450 000 zł

Jelenia Góra, kaplica p.w. św. Anny (1855 r.): kontynuacja zabezpieczenia i utrwalenia substancji zabytku poprzez odtworzenie stolarki i drenażu, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, remont elewacji - 80 000 zł

Łękanów, dwór (1860 r.): ratunkowy remont dachu - 100 000 zł

Gaworzyce, pałac (XVII w.): wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w piwnicach - ostatni etap prac remontowych - 140 000 zł

Leśna, Pałac Baworowo (XVIII w.): zabezpieczenie konstrukcji wraz z odtworzeniem stropów i klatki schodowej pałacu - 130 000 zł

Lubań, Dom Solny (I poł. XVI w.): prace zabezpieczające przed zniszczeniem - 250 000 zł

Jakubów, plebania kościoła p.w. św. Jakuba (1800 r.): kapitalny remont dachu - etap II - 150 000 zł

Świebodzice, kościół p.w. św. Mikołaja (XIII w.) z renesansową kaplicą rodu Hochbergów: prace przy osuszeniu zawilgoconych murów kościoła, likwidacja przyczyn zawilgocenia oraz prace naprawcze - 70 000 zł

Strzegocin, kościół p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej dawny klasztor jezuitów/dominikanów (XVII w.): izolacja, osuszenie i odgrzybianie oraz prace zabezpieczające ściany i polichromie - etap II - 500 000 złTradycyjnie większość funduszy pochłonęły zabytki sakralne, tradycyjnie "króluje" Krzeszów, Trzebnica, Legnickie Pole i Kościoły Pokoju. Tego typu obiektów jest najwięcej i zachowane w nich dzieła sztuki wymagają ogromnych funduszy, jednak proporcje nakładów w stosunku do potrzeb są wyraźnie zaburzone. Nie podpiera się tam ścian, nie łata dziurawych dachów, nie ratuje resztek przed unicestwieniem. W przypadku gdy jedni wnioskują o pomoc przed całkowitą zagładą inni dostają duże kwoty na malowanie elewacji czy inne działania poprawiające estetykę. Zamki, pałace i dwory (pogrubione) otrzymały łącznie nieco ponad 2 miliony złotych w trzech województwach, gdzie takich obiektów jest najwięcej w Polsce. Poza Płoniną i Ścinawką Średnią można mówić o jałmużnie, a nie dotacjach (chociaż i w tych przypadkach to kropla w morzu potrzeb). 
Najciekawsza jest jednak lista obiektów, które funduszy nie otrzymały. Poniżej wybrane przypadki:


Warmątowice Sienkiewiczowskie, pałac - dwór barokowy otoczony fosą (XVI w.): remont dachu oraz wieży

Lubiąż, zespół obiektów pocysterskich (XVII w.) - pałac opatów (1681-1699 r.): prace konserwatorsko-restauratorskie fragmentu elewacji zachodniej - III etap

Będkowice, renesansowy Dwór obronny na wodzie (1546 r.): prace konserwatorskie przy XVI/XVII w. i XVIII w. drewnianych polichromowanych stropach oraz ścianach w pomieszczeniach I piętra dworu - III etap

Kamieniec Ząbkowicki, pałac (XIX w.): ratownicze prace konstrukcyjne części wschodniej dachu pałacu i baszty nr 3 - kontynuacja

 Henryków, średniowieczny most kamienny (XIII-XIV w.): dokończenie remontu konserwatorskiego - etap III

Bobrów, pałac powstały na zrębach XIII - wiecznej budowli (XVII w. - poł. XIX w.): odbudowa konstrukcji i pokrycia dachu

Międzylesie, pałac (XIV w. odbud. XVI, XVII w.): elewacja i podcienia barokowej części pałacu od strony dziedzińca głównego - prace ratunkowe, zabezpieczające, utrwalające i restauracja

Sieroszów, pałac letni opatów henrykowskich (XVIII w.): odbudowa zarwanego dachu

Międzylesie, sgraffito na ścianach wewnętrznego renesansowego dziedzińca (XIV-XVI w.): prace ratunkowe, zabezpieczające i utrwalające i restauracja unikatowej elewacji - etap II

Bobrów, zespół pałacowo-gospodarczy - obiekt pałacu (II poł. XIX w.): prace renowacyjne i konserwatorskie ryzalitu elewacji frontowej (zachodniej) pałacu

Brody, Pałac Bruhla (1680 r.): odbudowa stropów parteru pałacu (II etap) w celu wzmocnienia konstrukcji budynku

Ciechanowice, pałac - drewniane, polichromowane stropy (XVII w.) oraz dekoracje malarskie ścian (XVI, XVII i XVIII w.): remont, pełna konserwacja i restauracja, wraz z częściową rekonstrukcją

Gorzanów, renesansowo - barokowe założenie pałacowo - parkowe (XVI - XVII w.): V etap prac budowlano - zabezpieczających oraz prace konserwatorskie - ratunkowe w skrzydle głównym pałacu

Lwówek Śląski, mury obronne (XIII/XIV w.): odbudowa zawalonego odcinka muru i remont grożących zawaleniem odcinków muru o łącznej długości ok. 110 m wraz z robotami towarzyszącymi 

Gierałcice, dwór (XVII, XIX / XXw): konserwacja i rekonstrukcja sgraffitowej elewacji wraz granitowymi obramieniami okiennymi i z XIX- wieczną nadbudową - ściana zachodnia i południowa

Kamieniec Ząbkowicki, wozownia pałacowa (XIX w.): ratownicze prace konserwatorskie konstrukcyjne - kontynuacja

Nawojów Łużycki, kościół p.w. Chrystusa Króla (XVI w.): konserwacja renesansowych kamiennych krużganków - etap VI

Maciejowiec, dwór renesansowy (1535 r.): rekonstrukcja więźby dachowej skrzydła północno-zachodniego

 Osetno, dwór obronny (XIV - XVI w.): remont dachu - etap II

Wiadrów, kościół ewangelicki (1788 r.): zabezpieczenie murów - etap III

Żeliszów, kościół poewangelicki (1796-1797 r.): remont dachu i konstrukcji budynku - etap IV

Piotrkowice Nyskie, pałac: prace konserwatorskie renesansowego, polichromowanego stropu - II etap

Siciny, pocysterski pałac prepozyta (XVIII w.): remont dachu - etap III

Jędrzychów, zamek średniowieczny (przed 1301 r.) fundacji najprawdopodobniej Henryka III: ratunkowe prace restauratorskie dachu zamku i wieży oraz prace zabezpieczające konstrukcję murów zamku

Prochowice, zamek (XIII, XVI w.): prace konserwatorskie i restauratorskie kamiennych detali architektonicznych i elewacji renesansowej części zamku - etap IX

Uniemyśl, karczma sądowa (XVIII w.): kompleksowy remont - etap VI ostatni

Świny, zamek (XIII/XIV w.): prace konserwatorskie, zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku, stabilizacja konstrukcyjna budynków zamkowych

Lubiechowa, pałac (XVIII w.): remont elewacji - kontynuacja

Grodziec, Zamek Grodziec (XIV w.): wymiana stolarki okiennej, zabezpieczenie muru lapidarium oraz wykonanie wrót bramy wjazdowej

Głogówek, zamek (XIII / XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej i zachodniej

Ścinawka Górna, Dwór Sarny (XVI w.): ratunkowe prace konstrukcyjne - etap II

Ząbkowice Śląskie, Zamek (XIV-XVI w.): zabezpieczenie zamku - V etap

Bagno, kompleks pałacowo–parkowy (XVII w.): remont pomieszcz eń etap III - prace konserwatorskie przy wystroju wnętrz - salonik zwierciadlany i sala z ogrodem zimowym

Prusy, renesansowy pałac (pocz. XVI w.): kontynuacja prac budowlanych związanych z remontem zniszczonych murów i sklepień pałacu

Żagań, Pałac Książęcy (XVII-XVIII w.): naprawa elewacji budynku, przemurowanie kominów, montaż koszty zlewowych i wymiana rur

Biestrzykowice, pałac (poł. XVIII w. przeb. poł. XIX w.): docelowe zakończenie remontu dachu, remont ścian fundamentowych i remont piwnic

Broniszów, Zamek (XVI w.): konserwacja i zabezpieczenie fasad z renesansowym portalem

Piszkowice, barokowy pałac: renowacja kamiennego portalu i kamiennej balustrady schodów

Osiek Grodkowski, pałac (XVIII-XIX w.): naprawa pęknięć ścian zewnętrznych, remont elewacji zewnętrznych wraz z wymianą stolarki okiennej oraz remont elewacji dziedzińca

Słupice, Dwór Śląski Obronny (1563 r.): zabezpieczenie, zachowanie i stabilizacja konstrukcji obiektu

Otmuchów, Zamek Biskupi (XIII w.): remont konserwatorski elewacji wraz ze wzmocnieniem konstrukcji wieży

Goszcz, dawny kościół ewangelicki (XVIII w.): rewitalizacja budynku wraz z parkiem i ogrodem - etap I

Gorzanów, obiekt oficyny browarowej (XX w.): ratunkowy remont i uszczelnienie dachu i okien, stabilizacja konstrukcji poprzez zabezpieczenie rozchodzących się ścian, osuszanie murów oraz odnowienie elewacji

Brzeg Głogowski, pałac (poł. XVI w.): remont konstrukcji stabilizującej budynku wraz wykonaniem nowego dachu i wzmocnieniem stropów

Karłowice, zamek (XIV w.): ratunkowy remont dachów budynku frontowego i południowego

Budziwojów, pałac (XVII-XIX w.): remont dachu na budynku wraz z remontem wieży nad klatką schodową

Lisie Kąty, renesansowo-neogotycki zespół dworski (XVI-XIX w.): prace ratunkowe murów dworu, odbudowa pokrycia dachowego oraz remont dachu wieży mieszkalnej

Lipowa, dwór Lipowa (XVII w.): roboty stabilizujące konstrukcję, zabezpieczające zabytek przed katastrofą budowlaną, zabezpieczenie fundamentów z częściową wymianą, zabezpieczenie i roboty w zakresie piwnic

Mojęcice, dwór (XVII w.): remont dachu

Chobienia, zamek (XVI w.): remont 4 elewacji zewnętrznych - I etap: prace zabezpieczające, roboty wyburzeniowe, rozbiórkowe, roboty ziemne, izolacyjne, instalacyjne, murowe, blacharskie i impregnacyjne

Wojnowice, zespół zamkowo-parkowy (1513, 1544-1560, 1590 r.): kontynuacja prac konserwatorskich, montaż systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego

Kaczorów, renesansowy pałac - siedziba szkoły podstawowej (1561 r.): remont kapitalny elewacji i wymiana pokrycia dachu

Mojęcice, dwór (XVII w.): remont i konserwacja elewacji

Ścibórz, barokowy pałac Heymanna: kontynuacja prac konserwatorskich - remont elewacji

Kamieniec Ząbkowicki, Dom Rządcy (XIX w.): prace ratownicze komina oraz przyległego kanału technicznego

Warta Bolesławiecka, dwór (XVI w.): pełna konserwacja i odtworzenie XVII i XIX-wiecznej dekoracji sgraffitowej na elewacji południowej budynku - kontynuacja

Nielestno, budynek Domu Pomocy Społecznej - pałac (1603 r.): remont i wymiana pokrycia dachu

Rysiowice, neorenesansowy pałac (XIX w.): renowacja i rekonstrukcji stolarki okiennej i drzwi wejściowych

Rysiowice, mauzoleum w zespole pałacowo-parkowym (XVIII / XIX w.): rekonstrukcja dachu i stolarki okiennej i drzwi


Ścinawka Górna, Gorzanów, Broniszów czy Piszkowice są ratowane przed zagładą z ogromnym poświęceniem i za pomocą dużych środków finansowych. Ich właściciele wyręczają państwo tworząc przy okazji, lub planując, ofertę kulturalną skierowaną do szerokiej rzeszy turystów i mieszkańców. Niestety, nie zostało to docenione. Podobnie jak porządkowanie ruin w Lisich Kątach, Prusach, Jędrzychowie czy Żeliszowie. To prawdopodobnie ostatnie takie działania i trzeba trzymać kciuki aby brak dotacji nie zniechęcił ich właścicieli. Szkoda że nie wspiera się działań przy zabytkach w Gorzanowie, Ścinawce Górnej czy Kamieńcu Ząbkowickim, które przyniosą więcej pożytku dla lokalnej społeczności i aktywizacji regionu niż kolejne dziesiątki tysięcy zainwestowane tam gdzie ich nie brakuje. Ten problem powtarza się co rok i w 2017 zmian na lepsze nie widać. Wręcz przeciwnie...