1/25/2015

Zgodnie z pozwoleniem

Sprawa remontu zabytkowego budynku poczty w Bytomiu zbulwersowała środowisko miłośników zabytków. W związku z tym stowarzyszenie Monitoring Zabytków z Bytomia złożyło zawiadomienie o nieprawidłowościach do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 9 stycznia 2015 roku w sprawie udostępnienia informacji publicznej, Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach przekazuje skany dokumentów wytworzonych w związku ze zgłoszeniem przez Stowarzyszenie „Monitoring Zabytków" nieprawidłowości związanych z konserwacją elewacji Poczty Głównej w Bytomiu:

• Notatka Służbowa z dnia 14.11.2014;

• Protokół z dnia 17.12.2014;

• Notatka Służbowa z dnia 23.12.2014.

Jednocześnie informuję, iż Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków nie wydal decyzji wstrzymującej prace przy budynku Poczty Głównej w Bytomiu z uwagi na brak przesłanek  
wskazujących na prowadzenie prac niezgodnie z wydanym pozwoleniem konserwatorskim.

______________

Notatka służbowa

W dniu 13.11-2014 r. przeprowadzono oględziny budynku dawnej Poczty Polskiej przy ui. Piekarskiej 6-12 w Bytomiu w związku z zawiadomieniem Stowarzyszenia Monitoring Zabytków o prowadzeniu prac niezgodnie z wydanym pozwoleniem.

W trakcie oględzin nie stwierdzono nieprawidłowości podczas prowadzonych prac związanych z czyszczeniem elewacji budynku. Prace prowadzone są zgodnie z pozwoleniem nr 2040/2014 z dnia 26.08.2014 oraz decyzją zmieniającą ww. pozwolenie nr 2141/2014 z dnia 16.09.2014 r.

Na elewacji frontowej prowadzone są obecnie prace związane z czyszczeniem piaskowca w obrębie ryzalitów i wejścia głównego oraz szczytów. Czyszczenie odbywa się metodą mechaniczną niskociśnieniową zgodnie z decyzją nr 2141/2014.

Dodatkowo prowadzone są prace związane z czyszczeniem i malowaniem krat w oknach budynku. Wykonane zostały prace związane z malowaniem ściany szczytowej budynku od strony północnej (wg. oświadczenia producenta farby kolor straci na intensywności i zmieni odcień na ton ciemniejszy po sezonie zimowym).


______________

Jak widać na załączonych fotografiach: nic się nie stało

autor zdjęć:  Marek Wojcik
______________Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.