Śląskie zabytki dofinansowane przez MKiDN w 2015 roku - odwołania

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dotacje w ramach priorytetu - Dziedzictwo kulturowe - Ochrona zabytków 2015. W wyniku I naboru wsparcie finansowe otrzymało kilkadziesiąt zabytków na terenie województw: śląskiego, dolnośląskiego, lubuskiego i opolskiego (pełna lista zabytków z regionu - Śląskie zabytki dofinansowane przez MKiDN w 2015 roku) W wyniku odwołań rozpatrzono pozytywnie następujące wnioski:

Staniszów - Zameczek Myśliwski i oficyna (XVIII w): rewitalizacja założenia pałacowo-parkowego - 150 000 zł

Bojadła - Pałac i Kordegarda (1 ćw. XVIII w.): roboty zabezpieczające więźby i poszycia dachu - I etap - 60 000 zł

Miejsce - Zameczek Myśliwski Książąt Oleśnickich (XVI/XVII w.): restauracja pomieszczeń w południowej części budynku - kontynuacja - 60 000 zł

Nysa - Pałac Biskupi - budynek Muzeum (XVII/XVIII w.): wymiana instalacji sygnalizacji pożaru - 40 000 zł

Nysa - Bazylika p.w. św. Jakuba i Agnieszki (XV-XIX, po 1945 r.): wymiana poszycia dachowego na dachach kościoła - 400 000 zł

Iłowa - kościół p.w. Chrystusa Króla (XVIII przeb. XX w.): remont dachu z wymianą pokrycia - kontynuacja - 220 000 zł

Złotoryja - kościół p.w. Narodzenia NMP (XIII w.): renowacja tynków i elementów kamieniarki elewacji wielkiej wieży (XV w.) - 200 000 zł

Wrocław -  kościół p.w. św. Karola Boromeusza (XX w.): rewitalizacja Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w zakresie prac konserwatorsko - restauratorskich wieży północno-wschodniej kościoła - kontynuacja - 70 000 zł

Dziwiszów - kościół p.w. Św. Wawrzyńca (XIV w.): remont elewacji - kontynuacja - 40 000 zł

Rusko - kościół filialny p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła (XVI w.): likwidacja zagrożenia katastrofą budowlaną poprzez wymianę pokrycia oraz konstrukcji dachu (decyzja PINB) - 180 000 zł

Jelenia Góra - kościół p.w. św. Wojciecha (d. św. Jerzego) - ołtarz główny (XVII w.) i ambona (XVIII w.): konserwacja - 40 000 zł

Racibórz - dawny kościół Sióstr Dominikanek - obecnie Muzeum (XIV w.): remont dawnej zakrystii kościoła p.w. św. Ducha wraz z konserwacją ściany wschodniej z czytelnymi wątkami gotyckim - 100 000 zł

Katowice - neoromańska katedra ewangelicko-augsburska (1858 r.): kontynuacja remontu dachu - dokończenie - 60 000 zł

Opole - Katedra p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego (XIII-XIV w.): konserwacja elewacji katedry, prezbiterium - etap I - 350 000 zł

Baborów - kościół p.w. św. Józefa (XVII-XVIII w.): prace ratunkowe zabezpieczające konstrukcję kościoła - etap I - ustabilizowanie posadowienia i wstępne badania konserwatorskie - 350 000 zł

Tarnów Opolski - kaplica św. Marcina w kościele Św. Marcina (XV w.): pełna konserwacja techniczna i estetyczna ruchomego wyposażenia (XVI-XVII w.) - 150 000 zł

Cieszyn - Wieża Piastowska i Rotunda p.w. św. Mikołaja (XII/XIII rozb. XIV/XV w.): remont - 30 000 zł


W większości dofinansowano zabytki, którym nie grozi zawalenie, zalanie, zniszczenie. Na liście nie ma pałaców i zamków między innymi w: Gorzanowie, Goszczu, Ścinawce Górnej, Broniszowie, Obiszowie, Brodach, Kędzierzynie-Koźlu, Rysiowicach, Grodźcu, Włosieniu, Giebułtowie, Łękanowie, Warcie Bolesławieckiej, Dalkowie, Sieroszowie, Siestrzechowicach, Siedlisku, Większość z nich wymagająca natychmiastowych prac ratunkowych. Ich właściciele muszą radzić sobie sami lub czekać na kolejną możliwość dofinansowania prac. Oby za rok było jeszcze co ratować.
Obsługiwane przez usługę Blogger.